Kampidrettsarena

Publisert 25.02.2016
Redigert 09.07.2018

En kampidrettsarena er et fullverdig idrettsbygg, dedikert til kampidrett, med egne garderobefasiliteter, og med mulighet for avholdelse av mesterskaper etter både nasjonal og internasjonal standard.  En arena vil kunne huse flere kampidretter og ulike typer trening. Videre vil den kunne brukes til kulturelle formål på kommunalt og regionalt nivå, på samme måte som andre større idrettsanlegg.

En kampidrettsarena vil inneholde fasiliteter for større mesterskaper som sekretariat, funksjonærrom, kontorer og mindre treningsområder for forberedelse og oppvarming.

Videre er tribunene plassert med henblikk på å se inn på aktiviteten fram for ned på aktiviteten, slik som det ofte er tilfellet med ballsport.

Et annet viktig element er at en dedikert arena har faste matteområder og dedikerte barfotsoner sikre at krav til hygienen er tilfredsstilt i hele anlegget. Noe som er vanskelig i anlegg som deles med andre idretter. Faste matterområdet er også svært tidsbesparende, da flytting og utlegging av per i dag er noe klubbene bruker svært mye av treningstiden på.

Utover den primære kampflaten med tribune er det ofte behov for

  • lagring av konkurranseutstyr som boksering, plattform, sekker og matter
  • flere mindre rom for klubbens beskyttelses- og konkurranseutstyr, våpen, matter, m.m.
  • fellesområde med foaje, publikumsfasiliteter i sammenheng med kampflaten, mindre trenings- og oppvarmingsrom og garderober og lignende
  • styrketreningsrom
  • kontorer og funksjonærrom

En kampidrettsarena må tilpasses de lokale forholdene og behovene til de idretter som skal trene i arenaen. Kampidrettsforbundene har i samarbeid med Sletvold arkitekter utarbeidet konsepttegninger for en kampidrettsarena (se bilde).