Kampidrettsanneks

Publisert 25.02.2016
Redigert 09.07.2018

Et kampidrettsanneks er et bygg som bygges i samband med et eksisterende idrettsbygg. Annekset inneholder kun grunnleggende fasiliteter som kampareal, kontor og lagringsplass. Kostnadskrevende fasiliteter, som garderober med dusj og toalett, benyttes i det anlegget annekset er tilknyttet. Dette gjøres for å redusere bygge- og driftskostnader samt fremme samhandling mellom idretter.

Det samme utgangspunktet vil også gjelde dedikerte kampidrettsarealer i idrettshaller og idrettsbygg, slik som egne seksjoner og etasjer for kampidrett.

Et kampidrettsanneks kan bygges med to eller flere kampområder med sikkerhetssone. Områdene kan eventuelt deles med skillevegg. Ved etablering av kampidrettsanneks bør det vurderes hvor stort behovet er for permanent publikumsareal.

Annekset kan videre inneholde følgende fasiliteter, avhengig av hvilke idretter som annekset er tiltenkt:

  • uttrekkbar boksering/plattform
  • uttrekkbare boksesekker
  • uttrekkbare matter
  • speilvegg
  • ribbevegg

Et kampidrettsanneks må tilpasses de lokale forholdene og de behovene idrettene har. Kampidrettsforbundene har i samarbeid med Sletvold arkitekter utarbeidet konsepttegninger for en kampidrettsarena (se bilde).

Relaterte linker

Konsept for kampidrettsanlegg