Kampidrettsanlegg

Publisert 09.03.2016
Redigert 06.07.2018

Mange klubber ønsker egne anlegg og treningsfasiliteter. Det er ikke en urealistisk drøm, og på disse sidene kan du finne inspirasjon til arbeidet meg eget anlegg til din klubb.

Hjelp til å søke finansiering til kampidrettsanlegg

Medlemsklubber innen kampidrettsforbundene kan få hjelp til å søke om statlige midler til bygging, rehabilitering eller ombygging av kampidrettsanlegg.

Følgende vilkår må imidlertid oppfylles i denne sammenheng;

•        Anlegget må være innarbeidet i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet

•        Klubben / kommunen må ha en foreløpig finansieringsplan på plass

•        Det må være søkt om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (se under)

•        Eier[1] av anlegget må ha eiendomsrett eller feste-/leierett til grunnen der anlegget skal ligge

•        Planene for anlegg det søkes om tilskudd til, må på forhånd være idrettsfunksjonelt godkjent av kommunen.

Anleggsprosessen

Når man skal i gang med et anleggsprosjekt er det nødvendig med en god finansieringsplan og et grundig forarbeid for at fylkeskommunen skal imøtekomme søknaden om spillemidler senere i prosessen.

Spillemiddelsøknad

Det kan normalt søkes om tilskudd av spillemidler til bygging av anlegg for kampidrett. Alle vilkår går fram av Kulturdepartementets bestemmelser som du finner her:

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Nærmere om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

Planene for anlegg det søkes om tilskudd til, må på forhånd være idrettsfunksjonelt godkjent av kommunen. Dette gjelder både nybygg, rehabilitering og ombygging. Dette er en viktig del av søknaden, og det kan leses om godkjenningen i bestemmelsene som det er lenket til over. Godkjenningen blir normalt gjort av kommunen, men kan også gjøres av Kulturdepartementet.  

Hva gjør du?

Send en e-post til martinkn@kampsport.no med informasjon om anlegget der handler om, e-posten skal inneholde følgende:

•        Lenke til eller kopi av den kommunale planen der anlegget er innarbeidet

•        Kopi av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

[1] Det vanligste er at det er kommunen eller idrettslaget (klubben) som er eier av anlegget og søker av tilskudd. Andre organisasjoner eller sammenslutninger kan være eier og søker, se nærmere om dette i bestemmelsene.