Julehilsen fra presidenten

Publisert 16.12.2022
Redigert 05.12.2022

Kjære gode idrettsvenner

Det er gledelig å registrere at aktivitetene blant våre over 20 idretter er økende. Som tillitsvalgte er vår hovedoppgave på best mulig måte å gjøre våre idretter attraktive og meningsfylte, slik at flere ønsker å delta.

Vi er et unikt særforbund med et mangfold av aktivitetstilbud som kan tilpasses den enkeltes behov og ambisjon. Motivet for å trene for de fleste av oss, er å tilhøre et sosialt inkluderende miljø samt opprettholde en brukbar form både fysisk og psykisk. På motsatt ende av skalaen har vi våre toppidretter. Her har vi en dedikert oppofrende gruppe med ungdommer som på fulltid gjør alt for å mestre sine egne ambisjoner, og i tillegg skaffe heder og ære til Norge. Medaljer i OL, VM og EM bekrefter dette.

Vi er alle kjent med at politikere fra ulike partier ofte trekker inn personer fra den såkalte «grasrota» for å markedsføre sine politiske mål. Jeg stiller meg i denne køen, men med et inkluderende og integrerende tankesett.

Vi har mange hverdagssituasjoner i vårt forbund som kunne vært trukket frem som gode eksempler, men i denne omgang ønsker jeg å trekke frem et eksempel som viser at det umulige er mulig. Jeg var til stede på Sotra Arena under ITF NM. Et imponerende stevne hvor ingen tapere ble registrert, men derimot mange vinnere.

Mitt personlige høydepunkt ble likevel en oppvisning i mønster av en utøver som bekreftet at det umulige er mulig. På tross av min mer enn femtiårige kampsporterfaring, tørker jeg gjerne øyekroken nå det avspilles nasjonalsang etter en formidabel idrettsprestasjon. Under den perfekte mønsterdemonstrasjonen ble øyekroken for liten. Jeg må tilføye at vedkommende utøver tydeligvis kun så på mulighet scenarier og ikke eventuelle problemer. Han gjennomførte et perfekt mønster både teknisk og bevegelsesmessig. Siden utøver selv ikke ønsker noe søkelys på eventuelle ekstra utfordringer, vil jeg tilføye at vedkommende er låst til rullestol og er i tillegg blind. Jeg gjentar i stum beundring at han har virkelig vist at det umulige er mulig.

Idrettspolitisk har det vært en svært aktiv høst på ulike arena. Det mest dramatiske er at WKF kongressen har kastet oss ut og erstattet oss med et nystartet konkurrerende karateforbund. Denne saken er ikke ferdig sett fra NKF sitt ståsted. I siste forbundsstyremøte (3. desember) ble det enstemmig vedtatt at saken skal ankes inn til CAS. Imidlertid ønsker vi fortsatt dialog med det nye forbundet for å finne løsninger som ikke skal begrense stevneaktiviteten til våre topputøvere.

Prosessen med «Kampsport 2.0» er i full gang. I helgens styremøte ble det nedsatt et bredt sammensatt utvalg som skal ta prosessen videre. I dette utvalget sitter det representanter fra alle seksjonene.

Til slutt vil jeg takke administrasjonen for en formidabel innsats. Uten den fleksibiliteten og oppfølgingen som dere har vist, ville nok NKF være preget av «benskjørhet». En ekstra takk går til vår konstituerte generalsekretær Vegard som med et vennlig ord og positiv innstilling har utvidet arbeidsdagen til 24 timers drift.

Vår nye fast ansatte generalsekretær Kim Eilertsen tiltrer 1. januar. Det eneste jeg kan garantere er han ikke vil bli arbeidsledig. Vi gleder oss!

Jeg avslutter med å sende en stor takk til alle tillitsvalgte og andre frivillige tilknyttet NKF. Uten dere hadde det ikke vært noe kampsportforbund.

 

Med varme hilsener ønskes dere en fredfull og rolig høytid.

 

Øyvind Andreassen

president