Informasjon om underslaget i Norges Kampsportforbund høsten 2018

Publisert 25.09.2020
Redigert 28.09.2020

Norges Kampsportforbund ønsker å informere om underslaget i forbundet som ble oppdaget høsten 2018.

Det ble informert om underslagssaken på ledermøtet i oktober 2018. Det var også planlagt at mer informasjon skulle gis på forbundstinget som skulle vært avholdt i juni i år.

Som følge av korona-situasjonen er forbundstinget utsatt og fordelt på to møter. Forbundet ønsker derfor nå å offentliggjøre noe informasjon om underslaget, for å være så åpne og transparent som mulig. I tillegg har forbundet i disse dager sendt ut purringer på gamle krav og utestående fordringer, noe som er en konsekvens av underslaget, og som dessverre også skaper merarbeid for både klubber og forbundsadministrasjonen.

Interne rutiner gjennomgått

Ikke lenge etter at det sittende Forbundsstyret så vidt hadde kommet i gang med sitt arbeid for tingperioden, ble Norges Kampsportforbund rammet av en underslagssak i september 2018; økonomikonsulent i administrasjonen valgte å avslutte sitt eget liv etter at det ble avslørt at vedkommende hadde begått mangeårig underslag av forbundets midler. Saken kom opp i media, blant annet med et oppslag i NRK Dagsrevyen. Underslaget ble primært påført som følge av fiktive kreditnotaer over tid.

Omorganisering i administrasjonen

Alle interne rutiner i administrasjonen ble i etterkant av underslaget gjennomgått sammen med revisor og Idrettsforbundet. Administrasjonen har også blitt omorganisert både som direkte følge av underslaget, samt for å møte Idrettsforbundets moderniseringsprosess. Sistnevnte prosess innebærer en forventing om reduserte spillemidler til særforbundene i kombinasjon med høyere krav om effektivitet.

Idrettens Regnskapskontor (IRK) stilte i etterkant av underslagssaken opp for å videreføre økonomiarbeidet, og også for å grave ytterligere. Disse fikk imidlertid en utfordring da de ved årsskiftet 2018/2019 byttet regnskapssystemer. Dette byttet forårsaket komplikasjoner i oppfølgingen av alle særforbundene som bruker IRK, noe som igjen førte til en samordnet klage fra særforbundene. Det tok derfor lang tid å få regnskap for 2018 på plass, samt nye verktøy og rapporteringsrutiner i 2019. Dette er i større detalj rapportert om til det tingvalgte Kontrollutvalget.

Vil være behjelpelige

I etterkant av underslaget ha det vært tidkrevende å få oversikt over hva som er forbundets faktiske utestående fordringer. En følge av dette er at krav og purringer har blitt utsendt lenge etter opprinnelige fakturaer. Vi har forståelse for at dette kan føre til ubeleiligheter for fakturamottaker, og vil derfor være behjelpelige med eventuelle avtaler om utsettelser eller nedbetalingsplan om dette er nødvendig.