Informasjon om rapportering av medlemsopplysninger til NIF og årsmøte

Publisert 11.02.2018
Redigert 12.02.2018

Årsmøte må avholdes innen utgangen av mars 2018

Alle idrettslag skal avholde sitt årsmøte innen utgangen av mars 2018. Norges idrettsforbund (NIF) har laget en egen side med nyttig informasjon om årsmøtene.

Idrettslagene kan i særlige tilfeller få utsatt frist til å avholde årsmøtet. Idrettslaget må i så fall begrunne hvilke særlige grunner det har for å måtte avholde årsmøtet på et senere tidspunkt. Søknaden sendes til den aktuelle idrettskretsen.

Rapportering av medlemsopplysninger til NIF innen 30. april 2018

Da våre klubber bruker forbundets medlemssystem til rapportering skal dere vente med å gå inn og bekrefte antall medlemmer og aktive medlemmer til dere mottar en e-post fra forbundet om at tallene er lagt inn. Forbundet henter ut idrettsregistrerings tallene fra forbundets medlemssystem og registrerer de inn i KlubbAdmin for alle klubbene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til forbundet på 98205267 eller post@kampsport.no