Informasjon angående salg av utstyr

Publisert 30.05.2017

Informasjon angående salg av utstyr på stevner

Skal deres klubb ha salgstand på deres neste stevne? Da bør dere være oppmerksomme på at NKF foreløpig ikke vil inngå noen samarbeidsavtale med leverandører av kampsportutstyr, og klubbene står nå derfor fritt til å avgjøre hvilke leverandører av kampsportutstyr de selger standplass til.

Ønsker å styrke klubbenes markedsinntekter

– Som en prøveordning ønsker vi at det skal være opp til den enkelte arrangørklubb å avgjøre hvilken eller hvilke leverandører som kan selge utstyr under deres stevner og arrangement. Vi håper at dette vil bidra til å styrke klubbenes markedsinntekter, sier sportssjef Dag Jacobsen.

PS!

Til tross for ovennevnte gjelder konkurransereglene om bruk av godkjent utsyr. Utøvere med kontrakt må også fortsatt forholde seg til gjeldende avtaler.