Idretten vil stille opp for Ukraina

Publisert 14.03.2022

Norsk idrett vil gjerne bidra til å gi ukrainske flyktninger som kommer til Norge tilbud om aktivitet, skriver NIF på sine nettsider.

Norges idrettsforbund får nå henvendelser fra mange organisasjonsledd med spørsmål om hvordan man best kan bidra i sitt lokalsamfunn. Noen er allerede i full gang, og NIF oppfordrer alle idrettsråd om å kontakte egen kommune og idrettslag som kjenner til ankomne flyktninger om å ta kontakt og gi tilbud om deltagelse.

Les hele saken på idrettsforbundet.no

Vil informere fortløpende

Norges idrettsforbund deltok 10. mars i et møte med Utlendingsdirektoratet (UDI) sammen med andre store frivillige organisasjoner.

UDI jobber nå med å opprette ca 30 nye akuttmottak i perioden 11.-23. mars 2023. Kontrakter inngås nå og man har i skrivende stund ikke oversikt over hvor dette er. De frivillige organisasjonene er bedt om å bli holdt løpende orientert om hvor mottak etableres slik at idrettens innsats blir målrettet og hensiktsmessig.

Norges idrettsforbund har sammen med NFF, som begge har intensjonsavtale med UDI, bedt om et møte med UDI hvor man ønsker å diskutere følgende:

  • Løpende tilgang til lister over mottak
  • Støtteordninger til utstyr, transport, feltarbeidere, tolketjeneste og hvordan søknadsprosessen skal gjennomføres.
  • Avklaringer knyttet til avtaler med ulike mottak (akutt, transitt, og ordinære mottak).

Idrettsforbundet vil informere fortløpende om situasjonen og hvilke muligheter som foreligger.

Norges Kampsportforbund oppfordrer alle våre medlemsklubber om å følge situasjonen, og å gjøre seg kjent med mulighetene for å bidra til å gi ukrainske flyktninger som kommer til Norge tilbud om aktivitet.