Hvordan blir en kampidrettsarena til?

Publisert 09.03.2016
Redigert 06.07.2018

Ideen om et anleggsprosjekt vil ofte være knyttet til et lokalt behov, eller som initiativ fra enkeltpersoner / klubber som ikke har erfaring fra anleggsområdet. Det anbefales at man tidligst mulig knytter til seg profesjonelle rådgivere og søker råd hos andre som har vært gjennom prosessen.

Det er viktig at klubbene er forberedt på at en anleggsprosess er krevende, men ikke umulig. For å kunne gjennomføre utbygging av et idrettsanlegg er det behov for både langsiktig og kortsiktig planlegging. Kommunen har ansvaret for den kommunale planleggingen, men idretten må selv ta initiativ og fremme sine krav og ønsker i utbyggingen av anlegget. Dette skjer ofte gjennom kommunens idrettsråd, men direkte kontakt med kommune er også vanlig.

Den langsiktige planleggingen omfatter arbeidet med kommunenes anleggsplan og sikring av arealer for idrettsaktiviteter m.m. Den konkrete planleggingen omfatter den enkelte byggesak fra utarbeidelse av tekniske planer, anbudsmateriale og kontroll ved utbygging. Plan- og bygningsloven forutsetter medvirkning og samspill fra blant annet idrettens organisasjoner ved den kommunale planleggingen. Klubben kan få bistand fra kampidrettsforbundene i en slik prosess.

Du kan lese mer om hvordan en planleggingsprosess kan gjennomføres i veilederen her: https://kampsport.no/anlegg/veileder-for-kampidrettsanlegg/