Husk påmelding til trenerkurs

Publisert 28.04.2017

Husk påmelding til trenerkurs

I mai/juni arrangeres det trenerkurs i Oslo, Tromsø, Trondheim og Mo i Rana.

Trener 1 del 1 avholdes i Oslo og Tromsø 05. mai, mens Trener 1 del 2 avholdes i Trondheim og Mo i Rana hhv. 12. mai og 09. juni.

Alt av praktisk informasjon, samt påmelding, finner du i vår kurskalender.

NB! Påmeldingsfristen til Trener 1, del 1 kursene i Oslo og Tromsø er i dag, fredag 28. april.

Om Trener 1-kursene:

Trener 1 er i sin helhet rettet mot barn- og ungdom. Forståelsen av hvordan disse målgruppene fungerer med tanke på treningsadaptasjon og sosialiseringsprosessen står sentralt.

Trener 1 skal gi treneren grunnleggende kunnskap om hva det innebærer å være trener. Det blir tatt utgangspunkt i barn- ungdoms utvikling både pedagogisk, biologisk og prestasjonmessig. Denne inngangsvinkelen danner grunnlaget for forståelsen av hvordan trening systematisk bør bygges opp for unge utøvere.

Trener 1 er 2-delt:

I Del 1 belyses trenerrollen, treningslære og -planlegging, vekst og modning og skadebehandling og -forebygging på en grunnleggende men spesifikk måte. Del 2 går litt dypere og mer generelt inn i temaene.

Mellom del 1 og del 2 er det også noen e-læringsmoduler og en praksisperiode til slutt som skal gjennomføres (forklaringen skjer under del 1-kurset).

Vi minner om at kvinner deltar gratis på kurset.