Husk å søke om midler til utstyr

Publisert 21.09.2017

Det er igjen mulig for idrettslag og særforbund å søke om spillemidler til utstyr. I år skal 34,4 millioner kroner fordeles – en økning på fem millioner kroner fra i fjor. Siden starten i 2003 er det fordelt cirka 243 millioner kroner til idrettslag og særforbund.

Årets søknadsfrist er 18. oktober. Alle idrettslag (og særidrettsgrupper i fleridrettslagene) skal i løpet av uke 37 ha mottatt en e-post fra NIF detaljert informasjon om søknadsprosessen. Det søkes via Sportsadmin.

Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen. For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen.

Utstyret må være kjøpt inn etter 1. januar 2017.

Alt av viktige dokumenter, inkludert liste over hvilket utstyr som er omfattet av ordningen, samt veileder til hvordan man søker, finner du på NIFs nettsider.