Hjulbeint kampsport

Publisert 23.06.2017
Redigert 06.11.2019

Trondheim Karateklubb innvilget støtte fra ExtraStiftelsen

Trondheim Karateklubb har nylig fått tildelt kr. 398 000,- for prosjektet «Hjulbeint Kampsport». Prosjektet skal gå over ett år, og innebærer at klubben skal lage instruksjonsvideoer og materiell for selvforsvar for rullestolbrukere. Midlene er innvilget fra Extra-stiftelsen.

– Trondheim Karateklubb har arrangert selvforsvarskurs gjennom flere år. I 2012 fikk vi Norges Idrettsforbunds Inkluderingspris for vårt arbeid med å inkludere mennesker med spesielle behov. Siden da har vi hatt tre deltakere i Norges Kampsportforbunds selvforsvarsgruppe for personer med spesielle behov, sier Siv Jorunn Fossum, nestleder i klubben og prosjektleder for Hjulbeint Kampsport.

Tiltrekkende aktivitet

Kampsport og selvforsvar er en tiltrekkende aktivitet for blant annet rullestolbrukere, men enkelte kan kvie seg for å kontakte en kampsportklubb da rullestol og kampsport ikke er en vanlig kombinasjon, påpeker klubben.

– Det er også noe usikkerhet blant instruktører i kampsportklubbene ettersom de ikke har erfaring med rullestolbrukere i sin instruksjon. Dess mer gledelig er det at vår klubb nå kan bidra til økt kunnskap som på sikt vil komme alle kampsportinstruktører i landet til gode. Målet er økt kunnskap og trygghet når det gjelder instruksjon av rullestolbrukere, sier Fossum.

For mer informasjon om prosjektet vises det til prosjektbeskrivelsen Hjulbeint kampsport

Ikke glem å søke midler

Husk at alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund. Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

  • mennesker med funksjonsnedsettelse
  • mennesker med innvandrerbakgrunn
  • mennesker med lav betalingsevne
  • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom

Idrettslag kan søke om støtte til f. eks utsyr til prosjektet, honorarer, kompetansehevende tiltak, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfrist for prosjekter med oppstart i 2018 har søknadsfrist 15. august. Les mer her.