Har klubben din riktig styresammensetning?

Publisert 06.10.2016

Har klubben oppdatert medlemsportalen med alle styreverv etter siste årsmøte?

Norges Kampsportforbund har sett at noen klubber ikke har oppført fullverdige styrer i vår medlemsportal. I den sammenheng ber vi de klubben som ikke har gjort det, om å gjøre dette snarest.

Norges Kampsportforbund og våre klubber er pålagt å følge Norges Idrettsforbunds lov. Denne har blant annet krav til styresammensetning:

 • Leder
 • Nestleder
 • Kasserer (anbefales)
 • Styremedlem (minimum 1)
 • Varamedlem

Det krav til en barne- og ungdomsansvarlig, samt en ansvarlig for innlevering av politiattest fra alle som jobber med barn og ungdom.

Videre er det krav til å oppfylle kjønnsfordelingsparagrafen i NIFs lov som sier:

§2-4. Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at de ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to av hvert kjønn. Bestemmelsene gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Les resten av NIFs lov her.

Er du usikker på hvordan du oppdaterer styret i medlemsportalen, se under.

 

Hvorfor oppdatere styret?

For at Norges Kampsportforbund skal sende ut riktig informasjon til rett personer samt komme i kontakt med rett personer må hele styret ligge inne i vårt system. Medlemsportalen er vårt medlemssystem der all informasjon om våre medlemsklubber skal ligge. Klubbene er derfor forpliktet til å holde systemet oppdatert til enhver tid.

 

Frist for å oppdatere styret er snarest og senest 30. november. Etter dette vil vi følge opp.

 

Veiledning

 1. Logg inn i Medlemsportalen
 2. I boksen Medlemsadministrasjon setter du type til styret. Vent litt og det vil komme en link Vis administrator. Et nytt vindu åpnes.
 3. For å legge til nytt verv
  1. Klikk vis liste (nede til høyre i bildet)
  2. Finn gjeldende medlem og klikk på det grønne +-tegnet
  3. velg type verv
  4. Klikk lagre
 4. For å fjerne eksisterende verv
  1. Klikk på blyanten bak navnet
  2. Fyll ut tildato og sett vervstatus som passiv
  3. Klikk lagre

Legg inn både styre- og varamedlem.