Har du tatt vårt etikk-kurs?

Publisert 15.11.2021
Redigert 14.11.2021

Det er forventet at alle innenfor idretten opptrer sosialt ansvarlig, og handler innenfor idrettens etiske retningslinjer. Norges Kampsportforbund reviderte tidligere i år vårt etikk-kurs, og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å gjennomføre dette digitale kurset.

Du finner e-kurset i etikk her.

Stadig flere organisasjoner tar i bruk etikk/moral som et virkemiddel for å kunne tilfredsstille de kravene fra samfunnet. De som gjør det bra på dette området får større oppmerksomhet og bedre omdømme, noe som igjen fører til at de blir mer attraktive ovenfor nye medlemmer/kunder og eventuelle samarbeidspartnere og sponsorer.

Etikk, moral, tillit og omdømme

Etikk-kurset handler om etikk, moral, tillit og omdømme. Dette er viktige fokusområder å ha under kontroll hvis man skal nå sine mål – enten man er en bedrift eller idrettslag.

På den andre siden kan man si at dårlig etikk/moral fører til «silo-tenking» og dårlig ressursutnyttelse. Lavere moral fører til flere uetiske avgjørelser og dermed dårligere omdømme. Dårlig etikk/moral vil på sikt blant annet gjøre det vanskeligere å rekruttere nye medlemmer.

Alle bidrar

Alle bidrar til å skape kultur og holdninger, på samme måte som alle er mottakere av eksisterende kultur og holdninger. Det er derfor viktig at alle innen Norges Kampsportforbund har god kjennskap til våre etiske retningslinjer. På denne måten kan kampsportforbundet og våre medlemsklubber være en robust organisasjon, med kompetanse, god disiplin, høy moral og sunne verdier.

Vi håper så mange som mulig gjennomfører vårt etikk-kurs i løpet av 2021!

Emne: ,