Halltildeling i Oslo

Publisert 26.02.2016
Redigert 09.07.2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Retningslinjer for utleie av kampidrettsrom i idrettshaller i helgene

Kampidrettene har fått dispensasjon i kampidrettsrom i utvalgte idrettshaller i Oslo. Her kan alle kampidrettsklubbene i Oslo søke om å bruke til treninger og samlinger, også i helgene.

I ukedagene

For at klubbene skal få nytte lokalene til treninger må det sendes søknad til Kampidrettene innen 31. mai hvert år Kampidrettene vil gjøre en hovedfordeling basert på alle søknadene. Søknaden gjelder for hele sesongen, fra 15. august – 31. mai, dersom ikke noe annet blir avtalt

I helgene

For bruk av smårommene i helgene til trening og arrangement, må dette søkes om. For sesong (15. august – 31. mai) må søknad om tid i rom være innsendt til forbundet før 31. mai.

Etter hovedfordelingen i helgene vil drifter av idrettshall stå ansvarlig for utleie og reservasjon av all ledig halltid. Dersom det skal være behov og ønsker for reservasjon av en helg må halldrifter kontaktes i god tid.

Det er viktig å merke seg at klubber med fast treningstid vike for større arrangement. Drifter av idrettshall har ansvar for å holde åpent til de klubbene som har innvilget tid kontaktopplysninger på drifter finnes herunder.

På nettsidene til idrettskretsen finnes oversikt over hvem som trener i hvilke lokaler for inneværende sesong, dette finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/idrettsanlegg/smarom/  

Leiepris

Mandag til fredag trener medlemmer av Oslo idrettskrets vederlagsfritt i kampsportrommene. I helgene koster det litt å leie lokalene:

Leiepris per time i helg i sesong.

Medlemmer av OIK: kr 150
Andre: begrenset oppad til kr 450

Medlemmer av OIK skal prioriteres, og det skal kun leies ut til idrettslige formål.

For øvrig gjelder Oslo idrettskrets’ egne retningslinjer for tildeling og eventuelt omfordeling av tid.

Tilgjengelige rom

Hall Drifter E-post
Bjølsenhallen, kampidrettsrom x 3 Sagene IF post@sageneif.no
Bjørnsletta flerbrukshall Ullern IF avd. basket a.husebo@online.no
Haugerud Haugerud IF knut.saelid@stenarecycling.com
Jordalhallen VIF Håndball rune@hakonrune.no
Oppsal Arena, speilsal Oppsal Håndball christina@clanit.no
Oppsal Arena, Kampsportrom Oppsal Håndball christina@clanit.no
Vulkan Idrettshall, speilsal Centrum Tigers aysun_e@hotmail.com

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]