Gruppeintervjuer for ny medlemsløsning

Publisert 17.11.2016
Redigert 17.01.2017

Bli med i gruppeintervju, få gavekort på kino.

Administrasjonen trenger frivillige på flere nivåer som kan hjelpe til med arbeidet mot ny medlemsløsning. Vi starter med en behovsanalyse som sikrer oss så godt som mulig på at man ikke går glipp av kritiske elementer. Behovsanalysen tar utgangspunkt i gruppeintervjuer på ca. 1-2 timer. Intervjuene holdes hos klubben. For de som stiller opp byr forbundet på gavekort på kr. 400 til Nordisk Film Kino. Reisevei begrenser dessverre intervjuobjektene til klubber basert på østlandet, spesifikt Oslo og omegn. Det er for øvrig tatt en vurdering på at geografiske forskjeller ikke vil påvirke brukernes behov. Hvert intervju vil ha behov for 5-8 deltakere med en så god kjønns- og aldersfordeling som mulig.

Klubbmedlem/foresatt uten styre/trenerrolle

Vi leter etter klubbmedlemmer, utøvere og/eller foresatte som ikke har noe verv i klubben, men kun deltar på trening eller har barn på trening. Personer som kun har behov for egen informasjon, selv om du kanskje er på et teknisk nivå som gjør at du blir bedt om å hjelpe til litt her og der.

Klubbmedlem med styre/trenerrolle

Vi leter også etter klubbmedlemmer som har tillitsverv i klubben eller en rolle som trener, materialforvalter, daglig leder eller lignende. Personer som har behov for å administrere klubbens drift gjennom medlemssystemet, gjerne med hovedfokus på ett felt, men helst med et generelt overblikk rundt alt det medfører.

Tillitsvalgt/ansatt i stilartsorganisasjon

Forbundet trenger også feedback fra stilartsorganisasjonene vi har samarbidsavtaler med. Her er det ledelsen i stilartene som er interessant å få innspill fra. Personer som ved tillitsverv eller annen rolle jobber med administrativ drift av stilarten og alt det innebærer.