Godkjenning av kampaktivitet som tillater knockout

Publisert 03.01.2017
Redigert 04.01.2017

Godkjenningsnemnda har nå godkjent organisert kampaktivitet som tillater knockout for taekwondo, wushu og fullkontakt karate inntil videre.

Godkjenningen er ikke lenger tidsbegrenset til tre år, men gjelder inntil videre – dog med krav om årlig rapportering inkludert skadestatistikk innen den dato Godkjenningsnemnda bestemmer. Hva denne rapporten skal inneholde og dato for rapportering er enda ikke klart.

Nemnda forutsetter også enkelte endringer/tilpasninger i de ulike idrettenes reglement, samt at alle endringer i regelverk må omgående sendes til godkjenningsnemnda for orientering og eventuelt godkjenning.

Vi ser frem til mye god idrett i 2017.