– En glede å kunne bidra

Publisert 09.02.2018
Redigert 12.01.2022

Norges Kampsportforbund er, som andre frivillige organisasjoner og forbund, helt avhengig av ildsjeler med sterkt engasjement i alle ledd i organisasjonen. Tillitsvalgte, trenere, dommere – om man ser nærmere på disse gruppene finner man et stort antall individer som alle på sitt vis har bidratt til forbundets historie. En av dem som har bidratt mer enn de aller fleste er æresmedlem Søren Engelschiøn.

Som for så mange andre, skulle det en tilfeldighet til for at Søren Engelschiøn oppdaget kampsport. Det finnes mange kampsportentusiaster som med stor glede kan fortelle at de snublet over idretten, men når Engelschiøn forteller at han snublet over ITF-taekwondo kan han, til forskjell fra de fleste, forstås helt bokstavelig.

– Jeg hadde ingen annen idrettserfaring, og oppdaget faktisk kampsport når jeg skadet foten i en jaktulykke tidlig på 80-tallet. Jeg var ute på reinsdyrjakt, og falt og skadet foten. På dette tidspunktet var jeg i 50-årene selv, og ble gjennom bekjente anbefalt kampsport som en del av rehabiliteringen, forteller Engelschiøn.

Filosofisk anlagt

I motsetning til de som finner veien til kampsport via andre idretter, var det helt fra starten av det filosofiske og oppdragende aspektet ved kampsport som tiltaler Engelschiøn.

– Jeg likte selvfølgelig treningsformen umiddelbart, men det filosofiske og oppdragende aspektet ved kampsport fascinerte meg også sterkt, helt fra mine første møter med idretten. Jeg har alltid vært opptatt av kunst, kultur og filosofi. Jeg avtjente militærtjenesten i Tysklandsbrigaden i 1952, og gjennomførte senere også en toårig kunst- og reklameutdannelse i Frankrike. Gitt denne bakgrunnen var det kanskje ikke overraskende at jeg falt for kampsport, med dens historikk og kombinasjon av det søkende og det oppdragende.

Begynnelsen i Bærum

Når han oppdaget ITF-taekwondo tilsa alder at noen konkurransekarriere ikke ble aktuelt for Engelschiøn. Dette innebar for Engelschiøns del at han kunne legge desto mer engasjement og tid ned i klubbdrift og senere også dommergjerningen. Han begynte med å starte Bærum Taekwon-Do Klubb i 1985, hvor han var klubbleder helt frem til 2003.

Bærum Taekwon-Do klubb har vært en vellykket klubb helt siden den ble opprettet, og har hatt stabile medlemstall på mellom 100 og 200 medlemmer frem til i dag. Med nær 20 års erfaring fra klubbdrift har Engelschiøn naturligvis gjort seg en del tanker om utviklingen på dette området de siste tiårene.

– Jeg vil si at det er mye likt – og en del forskjellig – ved klubbdrift på 80-tallet og klubbdrift i dag. Det praktiske har alltid vært viktig; man må være god på organisering og logistikk, og sørge for at man er tilgjengelig – dette gjelder også fysisk beliggenhet. I tillegg må selve tilbudet være attraktivt; man må ha gode trenere med tilstrekkelig kunnskap, og som også brenner for å formidle denne. Alle disse aspektene kjennetegner klubber som lykkes i å rekruttere og beholde medlemmer over tid.

Likeverd og respekt

National Taekwon-Do Norway (NTN) har en uttalt målsetting om å utdanne våre medlemmer til positive og høflige mennesker med sterk moral som kan ta ansvar for seg selv og sine omgivelser, sier Engelschiøn. Foto: Privat.

Gitt Engelschiøns familiebakgrunn er det ikke rart at han er opptatt av den oppdragende effekten av kampsport: Søren har totalt seks barn og 16 barnebarn. Interessen for å veilede og støtte barn og unge har da også preget hans prioriteringer som klubbleder for Bærum Taekwon-Do.

– I klubben har vi hele veien hatt et miljø preget av likeverd og respekt. Jeg tror det er særlig viktig at jenter og gutter trener sammen. Som stilartsorganisasjon har National Taekwon-Do Norway (NTN) en uttalt målsetting om å utdanne våre medlemmer til positive og høflige mennesker med sterk moral som kan ta ansvar for seg selv og sine omgivelser. Dette preger selvfølgelig både trening og klubbdrift.

– Den positive effekten av kampsport er flott å se, og noe foreldre også ved flere anledninger har påpekt. Da er det selvfølgelig lett å trives som instruktør, ler Engelschiøn.

Variert næringsbakgrunn

I tillegg til klubbdrift har Engelschiøn erfaring fra seksjonsstyret, stilartsstyret og forbundsstyret. Hans første verv var som leder av særutvalget som utgjorde forløperen for dagens seksjonsstyre for ITF-taekwondo fra1992 til 1998. I tillegg satt han også i forbundsstyret i 1992, 1994 og 1998 (2-årige perioder), og seksjonsstyret i perioden 2000 til 2010.

For at Norges Kampsportforbund skal fortsette å vokse er det viktig med variasjon i bakgrunn og kompetanse i organisasjonen – og om det er noe som preger Engelschiøns CV er det nettopp variasjon. Med sin varierte og internasjonale yrkesbakgrunn har han derfor hatt mye å bidra med på alle nivåer i organisasjonen.

– Jeg bodde i Canada på 50-tallet, hvor jeg jobbet med markedsanalyse, og når jeg vendte tilbake til Norge gikk jeg tilbake til familieselskapet, kosmetikkfirmaet Leiv Engelschiøn A/S, hvor jeg senere også ble daglig leder. Jeg tror alle organisasjoner drar nytte av internasjonal erfaring og næringslivskompetanse, og jeg har utvilsomt hatt utbytte av bakgrunnen min i rollen som klubbleder og styremedlem på forskjellige nivåer.

Egenart og samarbeid

Variasjon ser man også når man tar for seg Engelschiøns forskjellige styreverv. I tillegg til vervene i Norges Kampsportforbund, finner vi nemlig verv i en rekke forskjellige bransjer, inkludert eiendom og kosmetikk, samt Asker Kunstskole.

– Det at jeg har stiftet bekjentskap med så mange forskjellige bransjer kommer nok av at jeg alltid har vært nysgjerrig av natur, og får fort lyst til å lære noe nytt. Kort fortalt er jeg dårlig på å stå stille!

Engelschiøns fremoverlente og nysgjerrige natur gir seg også til kjenne når man ser på hvilke vedtak og prosesser han gjerne huskes for fra sin tid som tillitsvalgt i Norges Kampsportforbund. Engelschiøn var blant annet sentral i prosessen med å dele taekwondo i to forgreninger sammen med nåværende president Trond Berg.

I arbeidet med å skille ut ITF-relatert taekwondo ble hans dedikasjon til stilarten tydelig. Engelschiøn gikk inn i NTN-styret i 1989, og ble æresmedlem 20 år senere. Hans dype røtter i NTN til tross: Engelschiøn er opptatt av at bevaring av egenart og godt samarbeid går hånd i hånd.

– I et forbund som favner så mange idretter som vårt er det naturlig at alle, det være seg styremedlemmer eller klubbmedlemmer, er opptatt av vår idretts egenart. Som leder av særutvalget for ITF-taekwondo på 90-tallet var jeg naturligvis også det, men Trond Berg og jeg samarbeidet svært godt i prosessen med å dele taekwondo i to. Godt samarbeid på tvers av idretter og stilarter er en forutsetning for videre vekst og utvikling i forbundet.

Og videre vekst og utvikling er noe Engelschiøn i høyeste grad har tro på: Til tross for at enkelte analyser viser at nordmenn i mindre grad enn før er villige til å bruke av fritiden på frivillig arbeid, frykter han ikke at dette vil være en trussel i fremtiden.

–  Det har alltid vært en glede for meg å kunne bidra til forbundet på så mange områder og nivåer som mulig. Jeg har stor tro på både forbundets og frivillighetens fremtid, men vi må alle være villige til å lære nye ting, og forbli nysgjerrige, avslutter Engelschiøn.