Hvordan varsler man kritikkverdige forhold i idretten?

Publisert 25.07.2022

Vet du hva det vil si å varsle, og vet din klubb hvordan man skal håndtere en varslingssak? Vi oppfordrer alle klubber til å gjøre seg kjent med NKFs varslingsplakat.

 Varslingsplakaten kan lastes ned her.

Hva er en varsling?

En varsling innebærer å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer, f.eks. trakassering, maktmisbruk, korrupsjon, underslag o.a.

Det er viktig å være bevisst at varsling er bra både for Norges Kampsportforbundet og for samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Folk som er villige til å varsle er en viktig ressurs for NKF.

Varsle direkte til Norges Idrettsforbund

Dersom du ikke er komfortabel med å benytte varslingsskjemaet til NKF lengre ned på denne siden, kan du også benytte NIF sitt varslingsskjema som du finner her.

Rutiner for oppfølging av varsling

Den enkelte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi det kan bidra til å utvikle Norges Kampsportforbund positivt, men har normalt ikke plikt til å varsle.

Ansatte har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare.

Ledelsen må ta stilling til hvordan det skal ryddes opp i saker som er varslet.

  • Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig. Varsleren skal ha tilbakemelding innen en uke.
  • Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig forklaring.
  • Ledelsen har også et ansvar for å ta vare på personer som har blitt utsatt for grunnløs kritikk.

Gjennom skjemaet nederst på siden kan du sende inn en anonym varslingssak. Dersom du velger å være anonym gjør vi oppmerksom på at du ikke får anledning til å følge prosessen videre.

Retningslinjer for trygg kampsport

Som i mange andre idretter opplever Kampsport å få en viss mengde varslingssaker om brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer, f.eks. trakassering, maktmisbruk, korrupsjon, underslag o.a. Spesielt er det en økende grad av brudd på etiske normer i sosiale medier.

På bakgrunn av dette har Norges Kampsportforbund sett behovet for å utarbeide egne retningslinjer for trygg Kampsport, nettopp for å beskytte utøvere, trenere, frivillige og andre involverte i Kampsport og gi dem et trygt miljø fritt for brudd på lovregler, interne regler og etiske normer. Under pkt. 5 i retningslinjene finnes mer informasjon om prosedyrer rundt varsling.

Våre retningslinjer for trygg kampsport finner du her.

 

 

Retningslinjer fra NIF for varsling

Dersom du ikke er komfortabel med å benytte varslingsskjemaet til NKF over, kan du også benytte NIF sitt varslingsskjema som du finner her.

Norges Kampsportforbund ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med våre regler at du sier fra om dette. I NKF tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har direkte kjennskap til, har oppdaget, eller har hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si fra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel m.m.

Vi ønsker det skal være lav terskel for å si fra!

Om du ønsker å lære mer om tema du kan varsle om – se disse temasidene:

 

Er du usikker på noe eller har spørsmål om varsling hos oss ta kontakt med oss på post@kampsport.no for mer informasjon.

 

Hva betyr det å varsle og hvordan varsler du?

Å varsle betyr å si ifra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger i ditt idrettslag, idrettsråd, særforbund eller idrettskrets.

Målet med å varsle er å si fra til en ansvarsperson som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen(e) som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og hindre at det skjer igjen.

Det er viktig at du sier ifra der hendelsen har skjedd. Det vil si at du bør si fra direkte til en ansvarsperson eller leder for den aktiviteten du er med i eller arrangement du har deltatt på.

Du kan si fra skriftlig via varslingsskjema, over telefonen eller ved personlig møte. Om du velger å si fra muntlig, anbefaler vi uansett at du selv fyller ut skjema for varsling slik at du forklarer med egne ord hva som har skjedd.

 

Hva bør du tenke på når du varsler?

Det er viktig at du som varsler føler deg trygg.  Her er noen råd og tips når du skal varsle:

  • Før du skriver inn i skjema eller snakker med en ansvarsperson – Oppsummer for deg selv hva som har skjedd, hvem som er involvert og hvor det har skjedd.
  • Prøv å være så konkret som mulig om det som har skjedd. Om det er flere hendelser, skill de gjerne fra hverandre og beskriv dem separat.
  • Har du noen form for dokumentasjon på det som har skjedd, send dette inn med varselet. Det kan være bilder, sms, chat-meldinger, e-post, film, lydfiler m.m.
  • Vet du om andre som enten har vært vitne til det som har skjedd eller opplevd lignende hendelser, inkluder gjerne navn og kontaktinformasjon til dem.

Ønsker du rådgivning om å varsle, enten i forkant eller underveis, ta kontakt med oss her (Lenke til kontaktinfo).

 

Hva skjer når du har sendt inn varselet?

Etter at du har sendt inn et varsel, vil saken bli tildelt til to av våre saksbehandlere for varslingssaker. Du har mulighet til å kommunisere med dem gjennom hele behandlingen. Om du ikke hører noe innen 14 dager, ta gjerne kontakt med oss for å være sikker på at varselet er mottatt.

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det vår generalsekretær som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med oss over telefon.

 

Saksgang

I kampsportforbundet håndterer vi alle varsler i henhold til våre rutiner. Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken blir håndtert av politiet.

Det vil oppnevnes saksansvarlige som vil håndtere saken fra start til slutt. Disse har ansvar for å sikre en god saksgang og at de ulike partene i saken blir ivaretatt underveis.

I Norges Kampsportforbund bruker vi Mitt varsel. Dette er et digitalt system for behandling av varsler. Systemet er kryptert og sikrer at all informasjon som sendes inn oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon.

Mer om gangen i håndtering av en sak kan du også lese om på NIF sine ressurssider om varsling. Se idrettsforbundet.no/varsling.