Frist for innberetning 2020: Har du husket å levere inn alle reiseregninger?

Publisert 08.12.2020

Julen nærmer seg, og vi minner om at kurslærerne, dommere og tillitsvalgte må melde inn eventuelle reiseregninger og tilgodehavende. Vi gjør også oppmerksom på at det nå sendes ut purringer til klubber på kontingent og administrasjonsgebyr.

Administrasjonen har mottatt bekreftelse fra Idrettens Regnskapskontor på at årets siste ekstrakjøring på lønn blir tirsdag 22.12.20. Vi ber derfor alle om å sende inn sine reiseregninger innen 18. desember.

Fakturaer for kontingent og administrasjonsgebyr

Vi gjør også oppmerksom på at det fortsatt er mange ubetalte fakturaer i vårt system. Administrasjonen sender derfor nå ut en runde purringer på kontingent og administrasjonsgebyr. Dersom klubben har både kontingent og administrasjonsgebyr utestående vil dette fremkomme som flere linjer på purringen.

Om klubben mener at faktura er betalt ber vi om å få tilsendt mail med betalingsbekreftelse fra bank. Dersom fakturaer blir betalt inn uten kidnummer blir ikke betalingen automatisk registrert i systemet.