Første coach- og trenerkurs for partnerklubber

Publisert 16.01.2015
Redigert 27.07.2015

Torsdag 15. januar holdt landslagstrener i karate, Wayne Otto, kurs for trenere for NKFs partnerklubber. Dette er et av tiltakene for å utvikle klubbene som ønsker å satse på sine utøvere med mål om toppidrett og landslag.

Åtte coacher fra seks ulike partnerklubber deltok i gårsdagens kurs som ble avholdt i NKFs lokaler på Hasle. Landslagstrener i karate, Wayne Otto tok deltakerne gjennom ulike teknikker, tankene bak og på hvilken måte de kan utvikle utøverne videre.

Praktisk og teoretisk workshop

I 2015 ønsker Kampsportforbundet å sette mer fokus på klubbtrenere, dette gjøres ved å sette opp fire egne workshoper med Wayne Otto for trenere og coacher.

På workshopene blir det gjennomgang av innholdet i utviklingstrappen, drillene landslaget gjennomgår og andre ting som trenges på vei til en toppidrettsutøver (både praktisk og teoretisk). I tillegg blir det lagt frem hva som kreves for å bli landslagsutøver, og hva man trenger å vite.

Hjelp til utvikling

Kursene er et tilbud til Kampsportforbundets partnerklubber som ønsker å hjelpe og støtte sine utøvere på vei og som stoler på NKF sitt opplegg.

Dette er en del av en pakke for å hjelpe å utvikle hele klubben. En annen del er klubbutvikling og hjelp til å lage sportslige planer og forankre de i klubben, samt å invitere de beste utøvere til forbundssamlinger med trening av enten landslagstrener eller en forbundstrener.