Forslag på kandidater til forbundstyret

Publisert 27.01.2020
Redigert 05.03.2020

Forbundstinget er berammet til 6.-7. juni 2020. Valgkomiteen, bestående av Trond Berg, Unni Stangnes, Vidar Mjånes, Vegard Iversen og Kine Skrimstad, ønsker forslag på gode kandidater som har engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge for den overordnete og helhetlige kampsportvirksomheten i forbundet. Vi ønsker spesielt forslag på ungdom/yngre voksne.

Det vises til nedenstående oversikt over dagens styre.

Forbundsstyrets oppgave er å iverksette forbundstingets vedtak med langtidsplan, representere forbundet og følge opp administrasjonen og seksjonene, herunder jobbe med forhold som vises i denne matrisen:

Vet du om kandidater som har det rette engasjementet og som liker å drive med tilrettelegging av kampsport på overordnet nivå, så vil vi gjerne få kjennskap til vedkommende.

Kontrollutvalg skal også velges

I tillegg skal det velges et kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal påse at de disposisjoner som er foretatt i løpet av tingperioden, er i samsvar med forbundets lover og beslutninger. Det er fordelaktig med økonomisk innsikt/kompetanse. To møter pr. år kan påregnes.

Dagens kontrollutvalg består av tre medlemmer. Alle står på valg for neste tingperiode:

Medlem              Fiona Maclean Eide           Fana NTN Taekwon-Do Klubb

Medlem              Øyvind Mjelde                    Stavanger Ju Jitsu Klubb

Varamedlem       Kjell Vidar Hantho             Strand Karate Klubb

Nominer dine kandidater snarest

Vennligst send forslag på kandidater til valgkomiteen snarest. Forslag kan sendes til valg2020forbund@kampsport.no, eller via nedenstående skjema. Her kan det også nomineres kandidater til seksjonsstyrene.

Kandidater må være over 15 år og tilsluttet medlemsklubb. Det er en fordel at kandidaten er forespurt, men ingen betingelse. Valgkomiteen følger opp kandidaten direkte.

Forslag på styrekandidater

Forslag på kandidater til seksjonsstyrer og forbundsstyret

  • Vennligst oppgi ditt navn
  • Vennligst oppgi din epost-adresse
  • Vennligst velg hvilket organ du ønsker å nominere kandidat til.
  • Vennligst oppgi fullt navn på din foreslåtte kandidat.