Forsikring for konkurranseutøvere

Publisert 07.06.2022

Sportsavdelingen i kampsportforbundet har i samarbeid med vår partner Tryg Forsikring utarbeidet denne informasjonen rundt forsikring. Informasjonen gjelder i hovedsak konkurranseutøvere som deltar på stevner internasjonalt.

Etter at restriksjonene rundt pandemien lettet, ser vi en stor økning av norske kampsportutøvere som deltar i internasjonale stevner. Derfor ønsker vi også å gå gjennom hvilke forsikringsløsninger som gjelder for disse utøverne.

Under 13 år

Alle under 13 år som er medlemmer av lag tilsluttet Norges Kampsportforbund (NKF) er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. Forsikringsbevis og vilkår HER.

Over 13 år

Alle over 13 år som er medlemmer av lag tilsluttet Norges Kampsportforbund (NKF) har kollektiv ulykke forsikring gjennom Tryg Forsikring. Forsikringen gjelder reise til og fra organisert trening og konkurranser i hele verden. Ved ulykke er forsikringssummen 600.000 ved invaliditet og 50.000 ved død. Ved ulykke som er omfattet av forsikringen, dekkes også behandlingsutgifter med opptil maks kr 35.000,-

Forsikringen dekker medisinsk invaliditet fra og med 15%.

Utgifter til opphold/behandling i private sykehus eller hos privatpraktiserende leger uten offentlig driftstilskudd erstattes ikke. Forsikringspremien betales av NKF. Opphørsalder for forsikringen er 75 år. Unntaket i vilkåret som gjelder kamp- og selvforsvarssport utgår i sin helhet.

Melde skade https://www.tryg.no/meld-skade/personskader-og-behandling.html

Vilkår: https://www.tryg.no/bedrift/forsikringer/kollektiv-ulykkesforsikring.htmls

Reiseforsikring

Alle må ha egen reiseforsikring.

I tillegg er alle utøvere og støtteapparat dekket opp for unntaket for kamp- og selvforsvarssport, som en ordinær reiseforsikring normalt har.

Melde skade: https://www.tryg.no/bedrift/meld-skade/reiseskade.html

Behandlingsforsikring

NKF anbefaler at alle konkurranseutøvere tegner egen behandlingsforsikring. Denne dekker behandling hos det private, men alle utgifter skal være forhåndsgodkjent av forsikringsselskapet. Det kun noen navngitte toppidrettsutøvere i samarbeid Olympiatoppen som får dekket denne forsikringen av NKF.

Melde skade: https://www.tryg.no/bedrift/meld-skade/personskader-og-behandling.html