Forbundsting 2020: Dato fastsettes etter sommerferien

Publisert 16.06.2020
Redigert 07.08.2020

Forbundsstyret i Norges Kampsportforbund avholdt i juni styremøte 11 via Teams. Her ble det vedtatt at endelig avgjørelse vedrørende dato for forbundstinget 2020 utsettes til etter sommerferien.

På styremøtet i juni behandlet styret bl.a. digitale kurs/webinarer, møter og Forbundsting. Styret fikk presentert administrasjonens forslag til digitale løsninger for kurs/webinarer, møter og Forbundsting. I tillegg ble styrets beretning til Forbundstinget fremlagt.

Avventer utviklingen

– På møtet ble det enstemmig vedtatt at forbundsstyret avventer utviklingen på smittevernsområdet fra helsemyndighetene, og først etter sommerferien vil ta stilling til når forbundstinget med seksjonsmøter skal avholdes. Enkelte datoer i oktober og november diskutert, men man ønsker å avvente endelig beslutning til over sommeren, for å skape forutsigbarhet i planleggingsarbeidet for alle involverte. Styrets beretning til Forbundstinget tas opp til endelig behandling på samme møte, forteller president Kjell Sivertsen.

Vurderer hybridløsning

Når dato fastsettes, vil forbundsstyret også vurdere hvorvidt Forbundstinget 2020 skal avholdes digitalt eller fysisk. Det er også diskutert muligheten for en hybridløsning, hvor man kan velge om man vil delta fysisk eller digitalt, for å imøtekomme alles behov og ønsker.

– I likhet med svært mange organisasjoner som skal avholde årsmøter har korona-situasjonen påkrevd at man vurderer å avholde Forbundstinget digitalt. Forbundsstyret har fått fremlagt de forskjellige mulighetene og leverandørene som er aktuelle fra administrasjonen, og vil fatte en endelig beslutning på formatet for Forbundstinget 2020 over sommeren, informerer Sivertsen.