Forbundsstyret har vedtatt fratakelse av medlemskap

Publisert 22.10.2022
Redigert 07.09.2023

I et ekstraordinært styremøte fredag 21. oktober vedtok Forbundstyret å frata 32 klubber medlemskap i Norges Kampsportforbund, som følge av at de er medlem av Norsk Karateforbund.

Forbundstinget vedtok 12.06.2022 med 152 mot 22 stemmer å støtte forbundsstyrets vedtak 43 om at man ikke kan være medlem både i Norges Kampsportforbund (NKF) og Norsk Karateforbund. Karateklubbene ble etter dette bedt om å velge organisasjonstilhørighet. De karateklubbene som fremdeles er registrert som medlemmer i begge forbund fikk 27.09.22 tilsendt forhåndsvarsel om fratakelse av medlemskap i NKF jf. NKFs lov § 4 (5) med frist for uttalelse. Mottatte uttalelser er gjennomgått og vurdert, blant annet med juridisk bistand fra advokat Pål Kleven.

Forbundsstyret kan ikke se at mottatte uttalelser gir grunnlag for å endre NKFs standpunkt i denne saken: Det foreligger et gyldig vedtak fra Forbundstinget av 12.06.2022 som klubbene må overholde. Klubbene har nå fått god tid til å innrette seg og Forbundsstyret er forpliktet til å følge opp foreliggende tingvedtak. Under henvisning til dette fattes følgende enstemmig:

Vedtak 15

Klubbene som er medlem av Norsk Karateforbund fratas sitt medlemskap i NKF, da de ikke overholder NKFs vedtak, jf. NKFs lov § 4 (5)

Dette gjelder: Askøy Karateklubb, Bergen Ikita Karateklubb, Bodø Karateklubb, Byafossen IL, Grimstad Karateklubb, Haugaland Karateklubb, Haugesund Karateklubb, Hundvåg Karateklubb, Karateklubben Hiryukan, Karateklubben Sør, Kristiansand Karate Club, Levanger Karateklubb, Lilleby Karateklubb, Lindesnes Karateklubb, Mandal Karateklubb, Molde Shito Ryu Karateklubb, Møre Karateklubb, Os Kobudokan Karateklubb, Rana Karateklubb, Rørvik IL, Sakura Karateklubb, Seiken Karateklubb, Sentrum Kampsport Klubb – Sarpsborg, Sentrum Karateklubb, Stavanger Karateklubb, Strusshamn Karateklubb, Tyholmen Karateklubb, Universitetets Karateklubb, Vikingene Karateklubb, Voss Karateklubb, Vågsbygd Karateklubb, Yasuragi Budoklubb.

Klubbene vil få tilbake sitt medlemskap i NKF dersom klubbens medlemskap i Norsk Karateforbund avsluttes. Skriftlig bekreftelse på at medlemskapet i Norsk Karateforbund er avsluttet må i tilfelle sendes NKF.

Fleridrettslag bes kontakte NKFs administrasjon for hvordan dette skal løses i praksis.

Les hele protokollen her

Emne: