Forbunds- og seksjonsstyrene på vei mot langtidsplanens mål

Publisert 29.10.2018

Det ble avholdt ledermøte i helgen for stilartsledere og alle medlemmene i de ulike styrene innen Kampsportforbundet. I tillegg møtte gjester med hederstegn og æresmedlemskap.

Samlingen ble vellykket i den forstand at det var god stemning og godt engasjement. Alle styrene gjennomgikk sine målsettinger og tiltak fra den tingvedtatte langtidsplanen og debatterte hvordan man best kan involvere og samhandle med stilarter, egne komiteer, klubber og andre for å nå målene.

Her er en oppsummering som styrene nå kan jobbe videre med (tilfeldig rekkefølge);

 • Stilartene må få og ta ansvar for egen aktivitet
 • Tilrettelegging av gode verktøy
 • Satsing på utdanning med krav til ledere
 • Stilartene må høres av seksjonsstyrene
 • Stilartenes kurs inn i Trenerløypa
 • Kurs nærmere grasrota
 • Regional oppfølging fra styrene
 • Samarbeid på tvers av seksjoner
 • Avtalte arbeidsoppgaver i styrene/seksjonene
 • Vise alt det gode idrettene har å by på
 • Få frem gleden, dyrke god kultur
 • Lære av ungdommen, jobbe med kulturbygging
 • Identifisere ressurspersoner
 • Opprette komité for sosiale medier innen seksjon
 • Jobbe gjennom komiteer for å involvere grener/stilarter
 • Gi ansvar til komiteene – ha arbeidsgrupper på temaer
 • Jobbe mer med ledelse og kommunikasjon
 • Opprette bedre kommunikasjonskanal med stilartene (MS Teams…)
 • Identifisere de som ønsker å bidra
 • Kommunikasjonsplan for styret
 • Utvikle fyrtårnklubber
 • Møte utvalgte klubber og presentere seksjonens strategiplan
 • Suksesshistorier
 • Medlemsmøter innen seksjonen med åpne temaer og tid til diskusjon