Får din klubb med alle barn og unge?

Publisert 09.08.2017

Allemed: Verktøyet for inkludering av barn og unge

Ønsker dere å inkludere enda flere barn og unge i deres klubbaktiviteter? Da anbefaler vi at dere tar en titt på nettsiden allemed.no.

Allemed.no er et gratis verktøy som tar sikte på å bedre inkluderingen av alle barn og unge i forskjellige fritidsaktiviteter – uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes primært til å skape diskusjon, og til å finne gode løsninger på hva akkurat deres klubb kan gjøre for å få alle med. Norges Kampsportforbund oppfordrer alle våre medlemsklubber til å ta en titt på nettsiden allemed.no for å sikre et enda mer inkluderende klubbmiljø for barn og unge.

Om allemed.no 

ALLEMED er et informasjon- og handlingsverktøy utviklet med ønske om å øke frivillige og lederes kunnskap om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge. Inkluderingen av nettopp disse barna er selve hovedmålsettingen med verktøyet.

Verktøyet gir deg som leder en enkel måte å skape bevissthet rundt denne problematikken, samt etablere konkrete planer og tiltak for å inkludere alle.

ALLEMED-verktøyet kan brukes av klubbene på et styremøte eller under et seminar. Dere kan lese mer om hvordan dere kan gjøre dette her her. Verktøyet er opprettet av NDUF (Nasjonal dugnad mot utenforskap og fattigdom blant barn og unge).

Satser på ungdommen

Forbundets langtidsplan for tingperioden 2016-2018 slår fast at ungdom er et viktig fokusområde.

– Kanskje kan din klubb ved hjelp av allemed-verktøyet tenke ut løsninger for å dekke for eksempel draktkostnader eller påmeldingsavgift til stevner? Dette er kostnader som kan være en betydelig belastning for mange familier. Allemed-verktøyet kan hjelpe klubbene i gang med konkrete løsninger på hvordan man kan lette den økonomiske belastningen for de familiene som trenger det, sier Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Norges Kampsportforbund er tydelige på at kampsport skal være for alle. Det er derfor viktig å jobbe for at alle barn som ønsker det får mulighet til å delta i klubbaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi, påpeker Søvik.