Fakturering av medlemskontingent og forsikring

Publisert 06.04.2022

Fakturering av medlemskontingent og forsikring gjennomføres i løpet av uke 14.

Årskontingenten faktureres klubbene to ganger i året, vår og høst. Vårens fakturering gjennomføres i løpet av inneværende uke. Da Norges Kampsportforbund gikk over fra medlemssystemet MySoft til IMS i fjor, vil kommende fakturering skje gjennom Visma. Dette innebærer at for mange vil fakturaen komme som EHF i nettbanken.

Vi har hentet ut fakturagrunnlaget fra Idrettens sentrale database (ISD) hvor tallene fra alle medlemssystemene ligger, da ikke alle klubber bruker faktureringen i IMS.

Passive medlemmer faktureres også

Vi minner om at klubber også blir fakturert for passive medlemmer.

Hvis klubbene ønsker å sette medlemmer som ikke får benyttet seg av treningstilbud som utmeldte, for å på den måten forhindre at klubben faktureres, må dette gjøres i samråd med medlemmene. Om klubbens medlemmer gir tilbakemelding om at de allikevel ønsker å støtte opp om klubben i en krevende periode, kan medlemskapet stå registrert som aktivt/passivt.

Lurer du på noe? Alle eventuelle spørsmål vedrørende fakturering av medlemskontingent og forsikring kan rettes til post@kampsport.no.