Fakturering av medlemskontingent og forsikring

Publisert 17.10.2022

Fakturering av medlemskontingent og forsikring gjennomføres fra 1.-15. november.

Årskontingenten faktureres klubbene to ganger i året, vår og høst. Høstens fakturering gjennomføres i løpet av de to første ukene i november. Da Norges Kampsportforbund gikk over fra medlemssystemet MySoft til IMS i fjor, vil kommende fakturering skje gjennom Visma. Dette innebærer at for mange vil fakturaen komme som EHF i nettbanken.

Vi har hentet ut fakturagrunnlaget fra Idrettens sentrale database (ISD) hvor tallene fra alle medlemssystemene ligger, da ikke alle klubber bruker faktureringen i IMS. Det er kun nye medlemmer som har kommet inn etter vårens fakturering som det vil bli fakturert for.

Passive medlemmer faktureres også

Vi minner om at klubber også blir fakturert for passive medlemmer.

Hvis klubbene ønsker å sette medlemmer som ikke får benyttet seg av treningstilbud som utmeldte, for å på den måten forhindre at klubben faktureres, må dette gjøres i samråd med medlemmene. Om klubbens medlemmer gir tilbakemelding om at de allikevel ønsker å støtte opp om klubben i en krevende periode, kan medlemskapet stå registrert som aktivt/passivt.

Lurer du på noe? Alle eventuelle spørsmål vedrørende fakturering av medlemskontingent og forsikring kan rettes til post@kampsport.no.