Fagutvalg for Sportdata opprettes

Publisert 21.08.2017
Redigert 22.08.2017

På forbundsstyremøtet 9.-10. juni vedtok forbundsstyret å opprette et fagutvalg for Sportdata aktivitetssystem.

Fagutvalget etableres straks seksjonene har utpekt sine kandidater. Referatet fra styremøtet finner du her.

Fagutvalget skal fungere som forbundets erfarings- og kompetansebank når det gjelder Sportdatas aktivitetssystem. Utvalget skal bestå av 1-2 ressurspersoner fra hver seksjon, og bør vedkommende bør ha inngående kunnskap og erfaring om Sportdata.

Dele erfaringer

– Hensikten med utvalget som nå opprettes er at representanter jevnlig skal kunne dele sin seksjons erfaringer med systemet, samt identifisere svakheter eller feil som bør utbedres. Utvalget vil avholde møter når de finner det nødvendig, og vil også ha anledning til å fremme saker for forbundsstyret, sier Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Seksjonsstyrene arbeider nå med å vurdere relevante kandidater, og skal gi tilbakemelding til forbundsstyret senest innen forbundsstyrets neste møte 8. september.

– Vi ser frem til at dette fagutvalget blir etablert. På sikt vil fagutvalgets arbeid medføre et bedre og mer brukervennlig aktivitetssystem, noe som vil komme alle våre medlemsklubber til gode, påpeker Søvik.