Europeisk ungdomsår: Muligheter for tilskudd

Publisert 14.03.2022
Redigert 11.03.2022

Bufdir har etablert en støtteordning hvor organisasjoner kan søke om støtte til aktiviteter regionalt og lokalt for ungdom/unge voksne i forbindelse med Europeisk ungdomsår. Norges Kampsportforbund oppfordrer alle våre medlemsklubber til å gjøre seg kjent med ordningen, og vurdere muligheter for å søke støtte.

Har din klubb har en idé til en aktivitet som bidrar til at ungdom blir hørt eller at ungdom får informasjon om hvilke muligheter som finnes, da bør dere søke om støtte! Nå kan dere søke støtte på opp til 30.000 kroner til lokale aktiviteter som markerer Europeisk ungdomsår i Norge. 

Store konsekvenser for ungdom

To år med pandemi har hatt store konsekvenser for ungdom. Strenge tiltak har påvirket jobb, studier, reiseplaner, fritidsaktiviteter og sosialt liv. EU har derfor vedtatt at i år skal ungdommer ta livet tilbake. Derfor er 2022 Europeisk ungdomsår!  

Året skal bidra til at ungdommers behov, ønsker og meninger blir hørt. Det skal føre til at ungdommer får delta i debatter og diskusjoner som angår dem, inkludert de som normalt ikke deltar på sånne ting. Etter to år med nedstengning har ungdom endelig muligheten til å fullt ut delta i fritidsaktiviteter eller å reise, og da bør de få vite mer om de mange tilbudene som finnes, enten det er lokalt eller i utlandet.  

Ungdommer, fritidsklubber og ungdomsorganisasjoner over hele Europa skal delta på markeringen av Europeisk ungdomsår. Har dere lyst til å bli med?  

Praktisk info om ordningen

  • Organisasjoner med eget org.nr. kan søke om opptil 30.000,-
  • Aktiviteten må gjennomføres før 31. desember 2022.
  • Ungdom/unge voksne må selv ha en aktiv rolle i aktiviteten/tiltaket dere ev. søker om midler til.
  • Det er ganske bredt/åpent hva dere kan søke om midler til – se liste over ulike tiltak/aktiviteter og mer nyttig informasjon i lenken nedenfor.

Mer informasjon om ordningen finner du her.