Er du kjent med de norske barneidrettsbestemmelsene?

Publisert 28.02.2022
Redigert 07.09.2023

Norges Kampsportforbund oppfordrer alle klubber og utøvere til å gjøre seg kjent med de gjeldende barneidrettsbestemmelsene. Dette er særlig relevant i forbindelse med deltakelse i e-stevner arrangert av aktører i andre land. Vi minner også om at alle idrettslag må oppnevne en egen barneidrettsansvarlig.

«Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er definert som idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Barneidrettsbestemmelsene kan leses i sin helhet her.

Regulerer konkurransetilbudet

Bestemmelsene regulerer blant annet barns konkurransetilbud. Dette er gjort ved å tilrettelegge for en naturlig progresjon i hvor langt man bør reise, hvilke konkurranser man kan delta på, og hvordan premiering, rangering og bruk av resultatlister skal foregå.

Bestemmelsene slår blant annet fast at det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller dersom dette er formålstjenlig. Dette innebærer at norske barn under 11 år ikke kan delta i e-stevner hvor det benyttes resultatlister.

Da flere aktører i utlandet nå inviterer til e-stevner med barneklasser hvor resultatlister benyttes, ber vi klubber være ekstra oppmerksomme på dette, og ikke minst spre informasjon om bestemmelsene til foresatte.

Må sikre at bestemmelsene følges

Barneidrettsbestemmelsene inneholder også egne bestemmelser om hvordan man skal sanksjonere/straffe eventuelle brudd på bestemmelsene. Norges Kampsportforbund gjør alle medlemsklubber oppmerksomme på at klubbene er ansvarlige for å sikre at barneidrettsbestemmelsene følges, og at brudd på bestemmelsen kan medfølge sanksjoner.

Må ha egen barneidrettsansvarlig

Alle idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år er også pliktige til å oppnevne en person som skal være ansvarlig for barneidretten.

Hensikten er å sikre gode rutiner for oppfølging av barneidretten og sørge for at så mange som mulig er klar over hva dette betyr i den daglige aktiviteten. Det er særdeles viktig at alle idrettslagene forstår hva det vil si å ha en barneidrettsansvarlig i idrettslaget.

Du kan lese mer om hva det vil si å ha en egen barneidrettsansvarlig her.