Elektronisk system for reiseregninger innføres i november

Publisert 01.11.2017
Redigert 06.11.2017

I april ble nytt regulativ for reiser og representasjon vedtatt. Når elektronisk system nå skal innføres er det behov for ytterligere justeringer – dette da det er begrensninger i det nye elektroniske systemet for hva som kan reguleres manuelt.

Det nye systemet skulle opprinnelig innføres i september. Da kvalitetssikringen av systemet har tatt noe lenger tid enn beregnet vil dette nå først lanseres i løpet av november.   

– Det er nå både rasjonelt og tidsriktig å gå over til elektroniske reiseoppgjør via vårt regnskapssystem Visma. Idrettsforbundet og Visma har lagt til rette for kostnadsmessige besparelser ved bruk av dette systemet – noe som kan bidra til å digitalisere Kampsportforbundets virksomhet, sier generalsekretær Trond Søvik.

Diett erstattes med regning

På forbundsstyremøtet i juni ble det vedtatt at diett utgår, og at bespisning nå skal skje mot regning. Statens satser for bespisning beholdes, og i tillegg åpnes det opp for avregning etter statens regulativ i.f.t. timer/døgn. Denne endringen trår i kraft når det elektroniske systemet tas i bruk.

– Det er rasjonelt og tidsriktig å innføre elektroniske reiseoppgjør via vårt regnskapssystem Visma. Diett blir utfaset til fordel for bespisning mot regning samt ny og bedre opptjeningstid fra 6 timer i nytt døgn, sier Søvik.

Praktisk informasjon:

I løpet av november måned vil alle som har sendt forbundet en reiseregning i 2016-2017 motta påloggingsinformasjon og brukerveiledning til hvordan man skal gå frem ved innsendelse av reiseregning og utgiftsrefusjon. Dette inkluderer også nedlasting av app. Ytterligere informasjon vedrørende dette vil også publiseres på kampsport.no i løpet av måneden.