Digitale årsmøter: Oppfordrer til ungdom til å engasjere seg

Publisert 14.05.2020
Redigert 12.10.2020

Grunnet korona-situasjonen har alle idrettslag fått utsatt frist for å avholde årsmøter, og er også bedt om å vurdere å avholde digitale årsmøter. Ungdomskomiteen i Norges Kampsportforbund oppfordrer nå også alle ungdommer til å delta på årsmøtene.

Alle idrettslag plikter å avholde årsmøtet så snart det er forsvarlig å avholde fysisk møte, senest 31.12.2020, eller innkalle til et digitalt eller skriftlig årsmøte, melder NIF på sine nettsider.

Bidra med både engasjement og kompetanse

Eirik Bjerke, her fotografert på årets Idrettsgalla. Foto: Privat.

Eirik Bjerke, styremedlem i ungdomskomiteen i Norges Kampsportforbund og varamedlem i taekwondo-seksjonen, oppfordrer alle unge medlemmer mellom 15 og 25 år til å engasjere seg i gjennomføringen i årsmøtene, og selvfølgelig også delta når møtene avholdes.

– Digitale årsmøter er nytt for idretts-Norge, og også kampsport-klubbene. Vi vet at ungdom i mange tilfeller innehar god kompetanse på digitale løsninger, og oppfordrer derfor ungdom til å engasjere seg. Kanskje kan du ta kontakt med din klubbleder for å høre om det er noe du kan bidra med i planleggingen og gjennomføringen av et eventuelt digitalt årsmøte?

Jobber for økt ungdomsandel

Ungdomskomitéens hovedmål er å forbedre samholdet på tvers av kampsportene, og jobber for å øke andelen ungdommer i klubbstyrene, samt kurs og utdanning.

– Vi har en uttalt målsetting om å utdanne ungdom og gjøre de i stand til å ta ansvar på sine arenaer. For å nå denne målsettingen må ungdomsarbeidet forankres i klubbene. Alle kampsportungdommer oppfordres derfor til å delta på årsmøtene. Dette er svært viktig for å sikre at også ungdommens stemme blir hørt i alle deler av forbundet, og påvirke ungdomsarbeidet i hver enkelt klubb, avslutter Bjerke.