– Idretten bør speile samfunnet

Publisert 07.04.2017

– Idretten bør speile samfunnet

Aftenposten publiserte i går en artikkel vedrørende Kampsportforbundets policy om at kvinner deltar gratis på kurs.

På forbundstinget i 2016 ble det vedtatt at man skulle jobbe for sterkere involvering av ungdom og kvinner i styrende/ledende funksjoner. Rundt 80 prosent av klubblederne i forbundet er menn. Rundt to tredjedeler av medlemmene i forbundet er menn. Dette gjenspeiler seg også i trenertallene. Forbundsstyret vedtok deretter høsten 2016 en egen utviklingsplan for dette arbeidet. Et av tiltakene i utviklingsplanen er at kvinner skal få gratis kurs i 2017.

– Samfunnet består av tilnærmet 50/50 kjønnsfordeling. Den frivillige idretten med ca. 2 millioner medlemskap, bør ta sikte på å speile samfunnet. Dersom NKF skal speile samfunnet og ha tilnærmet 50/50 kjønnsfordeling i medlemsmassen har vi potensielt mulighet til å få 10.-12.000 nye medlemmer. Det å realisere vårt potensiale på dette området vil være en enorm gevinst for våre idretter, og utvilsomt komme hele organisasjonen til gode, sier Trond Søvik, generalsekretær i NKF.

Står for tiltakene

Kampsportforbundet har selvfølgelig stor forståelse for at kostnadene forbundet med kurs og utdanning kan være vanskelig for klubbene å dekke.

– Forbundet står for tiltakene som nå er gjort for å øke rekruttering. Vi har tro på at vårt arbeid på sikt vil sikre bedre kjønnsfordeling hos utøvere, trenere og i styre og stell hos klubbene. Om klubbene ønsker å sende deltakere på kurs, men ikke har økonomi til dette, oppfordrer vi klubbene til å ta kontakt for å søke om gratis deltakelse. Søknader vedrørende dette vil bli vurdert fra sak til sak, påpeker Søvik.

NKF oppfordrer også alle til å gjøre seg kjent med forbundets utviklingsplan for kvinner og ungdom. Planen utdyper forbundets ønske om å satse på likestilling, samt konkrete tiltak.