Bli en Se & bli sett-klubb!

Publisert 02.03.2015
Redigert 27.07.2015

Norges Kampsportforbund er en organisasjon til etterfølgelse når det gjelder å arbeide aktivt med holdningsarbeid, sier daglig leder i AV-OG-TIL, Kari Randen.

Det er gøy å se hvordan deres fokus på trygghet som verdi, speiles i våre tilbakemeldinger fra små og store kampsportklubber rundt om i landet, sier Randen.

61 kampsportklubber har registrert seg som Se & bli sett– klubber. De er tydelige på at idrett og alkohol ikke hører sammen. Her er noen kommentarer til inspirasjon:

Bærum Kampsportklubb:/

-Alle trenere og ledere i klubben vår er av den oppfatning av at alkohol ikke skal nytes når vi reiser med ungdommen.
Eksempelets makt er stor!

 

Røra Taekwondo klubb:

-Når vi reiser på treningsleirer eller konkurranser, er alkohol aldri et tema. Vi har hatt, og vil bestandig ha nulltoleranse for alkohol når vi er på turer i klubbregi- Taekwondo og alkohol hører ikke sammen, spesielt ikke når vi er sammen med ungdommer.

/

Oslo Wushuklubb:

-Det er lettere å få de voksne medlemmene til å forstå at de må unngå prat om festing og drikking på klubben nå som de ser at vi er en Se & bli sett-klubb. Alle barna har draktmerkene fra Se & bli sett på seg.

Se & bli sett

Gode trenere og ledere opptrer etter Se & bli sett-prinsippet: De ser om utøverne trives og vet at de selv blir sett på som rollemodeller. På nettsiden http://seogblisett.no/ kan dere registrere klubben deres som en offisiell Se & bli sett-klubb. Da setter dere klubben på kartet og viser for alle – foreldre, utøvere, sponsorer og andre – at dere er en klubb som tar barn og unge på alvor.

Se & bli sett er et samarbeid mellom Norges Kampsportforbund, alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL og flere av Norges største særforbund. Vår felles tanke er at idretten handler om mer enn å dyrke fram flinke utøvere. Det handler i vel så stor grad om å bygge verdier og skape hele mennesker.