Ingen tvang om KlubbAdmin

Publisert 04.10.2016
Redigert 20.01.2017

Mange klubber har etterspurt en bekreftelse ifm press rundt KlubbAdmin. Bekreftelsen finner dere her.

NIF bekrefter, ingen tvang om KlubbAdmin

Det er kommet skriftlig bekreftelse på at ingen kampsportklubber kan tvinges til å bruke KlubbAdmin eller andre medlemsløsninger. Bekreftelsen kommer i et brev fra assisterende organisasjonssjef, Geir Johannessen og IT-sjef, Kjetil Bakke i NIF, sendt til alle landets idrettskretser. Kampsportforbundet som et av flere særforbund, bekreftes også å være i en prosess som sørger for at krav om elektronisk rapportering pr. 31.12.2016 er overholdt. Dette gjelder da alle medlemsklubber i Norges Kampsportforbund.

Brevet fra idrettsforbundet er sendt med kopi til fire særforbund og presiserer at «idrettslagene kan selv velge å benytte idrettens egen medlemsløsning som er integrert med KlubbAdmin». Alle idrettskretser har nå også fått beskjed om at «For idrettskretsene medfører dette at man ikke trenger å følge opp idrettslag tilknyttet golf, kampsport og luftsport med tanke på å ta i bruk elektronisk medlemsregister – da dette vil bli håndtert mellom NIF og forbundene sentralt.»

Brev å vise til ved press

Kampsportforbundet har lenge bekreftet situasjonen for klubbene og har bare kunnet vise til intern epost i vanskelige tilfeller. Nå har klubbene altså fått den etterspurte bekreftelsen fra idrettsforbundet sentralt å vise til. Forbundet anbefaler klubbene å laste ned brevet og vise det frem, dersom noen i det videre skulle prøve å presse eller tvinge en medlemsklubb fra Kampsportforbundet til å ta kurs for, og/eller å ta i bruk KlubbAdmin eller annen godkjent løsning. Brevet finnes i sin helhet som PDF nedenfor på siden.

Relaterte linker

Brev: Elektronisk medlemsregister for idrettslag tilknyttet golf, kampsport og luftsport.