Behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten

Publisert 19.01.2018

Nye EU-regler og oppdatert norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet får betydning for alle idrettslag, idrettskretser og særforbund i norsk idrett. NIF har samlet all nødvendig informasjon på sine nettsider.

Idrettsstyret vedtok 14. desember en ny norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten. Den nye normen erstatter de gamle retningslinjene for databehandling i idretten fra 2004.

Normen er første steg på veien frem mot innføring av felles personvernlov i EU og Norge 25. mai 2018, ofte benevnt som GDPR (General Data Protection Regulation).

Har din klubb satt seg inn i kravene?

Alle organisasjonsledd i idretten har et selvstendig ansvar for å følge norsk lov, og NIF understreker på sine nettsider viktigheten av at alle organisasjonsledd setter seg inn i hvordan man kan møte kravene.

Alle idrettslag som kun benytter seg av Idrettens sentrale dataløsninger må lese «Veileder for informasjonssikkerhet i idretten»

Last ned veileder for informasjonssikkerhet i idretten her.

Idrettslag som også benytter av eksterne datasystemer må i tillegg sette seg inn i «Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten»

Last ned norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten

Alt av ytterligere informasjon rundt behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten finner du på NIFs nettsider.