Barneidrett: Regler for online-stevner

Publisert 05.05.2021

Norges Idrettsforbund har kommet med presiseringer rundt aldersbestemmelsene for barn som deltar i e-stevner, samt juridiske føringer for arrangør og deltakere.

Kampsportforbundet er blant særforbundene i Norge som har kommet lengst i det digitale konkurransetilbudet og flere hundre norske utøvere fra flere av våre grener deltar i e-stevner, både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor viktig at klubber og arrangører gjør seg kjent med NIFs presisering av barneidrettsreglene.

Aldersbestemmelser ved internasjonal deltakelse

NIF presiserer at det ikke gjøres forskjell på deltakelse i e-stevner eller fysiske stevner og at de samme alderskravene gjelder for alle typer konkurranser.

  • For å delta i åpne internasjonale stevner arrangert av organisasjon utenfor Norden, må utøveren være minst 13 år (det året de fyller 13).
  • For å delta i stevner arrangert av organisasjon i Norden, må utøveren være minst 11 år (det året de fyller 11).
  • For å delta i offisielle mesterskap både nasjonalt og internasjonalt (NM, EM, VM), må utøveren være minst 13 år (det året man fyller 13).

Juridiske hensyn

For alle barn og ungdom under 18 år som deltar i e-stevner kreves det skriftlig samtykke av foresatte, da konkurransefilmene publiseres offentlig. Erfaringsmessig ser vi at en rekke arrangører ikke opererer med en samtykkeerklæring i påmelding til sine digitale konkurranser.

Derfor oppfordrer vi ledere som melder på barn og ungdom til e-stevner om å:

  1. Gjøre seg kjent med hvilke kanaler konkurransefilmene publiseres på.
  2. Hvor lenge filmene ligger lagret, og om de kan slettes etter at konkurransen er avsluttet.
  3. Lage egen samtykkekontrakt som signeres av foresatte til unge deltakere under 18 år, dersom dette ikke foreligger i den ordinære registreringen.

Vi viser videre til Idrettsforbundets retningslinjer for publisering av bilder og film av barn, som den enkelte klubb blir ansvarlig for å overholde. Merk at det ved internasjonal deltakelse, er den norske klubben som må påse at sine utøverne kan delta etter våre nasjonale retningslinjer.