Barneidrett skal være trygt – også utenfor arenaen

Publisert 29.11.2016

Norges Kampsportforbund er opptatt av å skape trygge rammer for alle barn som driver aktivt med kampsport.

Sammen med alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL fokuserer Kampsortforbundet på hvordan voksne forholder seg til alkohol når de er sammen med barn og unge i sin klubb. Kampsportforbundet oppfordrer alle klubber til å melde inn klubben som en Se & bli sett – klubb hos AV-OG-TIL og lage egne retningslinjer for alkohol i klubben.

Som en Se & bli sett – klubb vil dere vise overfor foreldre, utøvere og nye medlemmer at dere tar et tydelig standpunkt i forhold til alkohol og klubbaktiviteter. Dere vil få tilgang til verktøy som vil hjelpe dere i gang med diskusjoner rundt hvordan dere vil ha det i deres klubb når dere deltar på stevner, overnattinger og arrangementer i regi av klubben. Diskusjonene om hvordan trenere, ledere og foreldre bør opptre må klubben ta i forkant og ikke i etterkant av en uheldig episode. Hva er greit, hva er ikke greit og hvordan vil vi egentlig ha det i vår klubb?

I Norge så anslås det at ca. hvert tiende barn vokser opp i et hjem hvor en av foreldrene sliter med alkohol. Fordi det er så vanskelig å vite hvem disse barna er så må vi voksne sikre at idretten på generell basis blir et fristed og et positivt avbrekk fra en vanskelig hverdag også for disse barna. AV-OG-TIL lanserer i disse dager en kampanje for å øke bevisstheten rundt barneidrett og alkohol. Sentralt i kampanjen står filmen om Sondre som er basert på en sann historie. Filmen beskriver hvordan et barn opplever hverdagen når mamma drikker og hvor viktig idretten er som et fristed. Se filmen her:

Vi håper at du vil ta oppfordringen videre inn i din klubb. Les mer om hvordan du melder inn klubben på www.seogblisett.no.