Avvikling av eksisterende Rent Idrettslag

Publisert 30.11.2018

Fra mandag 3.desember kl 24:00 vil eksisterende versjon av Rent Idrettslag ikke lenger være tilgjengelig, da serveren den ligger på slukkes.

Idrettslag som er registrert som Rent Idrettslag på den eksisterende ordningen, og ønsker å hente ut idrettslaget policy, må logge inn på profilen til idrettslaget og hente ut policy før 3.desember kl 23:59.

Vi gjør oppmerksom på at idrettslag er sertifisert som Rent Idrettslag de siste 3 tre år, vil beholde sin sertifiseringsstatus til perioden er utløpt. Antidoping Norge vil til enhver tid beholde en oversikt over sertifiserte idrettslag, selv om de ikke lenger vil ligge som en tilgjengelig ressurs på websidene.

Nytt Rent Idrettslagsverktøy – første kvartal 2019rett

En ny versjon av verktøyet er under utvikling og vil være tilgjengelig for idrettslag i løpet av første kvartal 2019 . Idrettslag som har opprettet brukere i det gamle verktøyet, vil ikke få brukerprofilene sine overført til det nye systemet. Vi vil sende mer informasjon til alle forbund i forkant av lanseringen av det nye Rent Idrettslagsverktøyet. Vi gleder oss til å lansere ny versjon av Rent Idrettslag første kvartal 2019, med bedre brukeropplevelse, flere tilgjengelige ressurser for idrettslagene og tettere oppfølging av Rene Idrettslag.