Idretten kan være et viktig fristed for barn og ungdom

Publisert 12.10.2022
Redigert 06.03.2023

Hele 93 prosent av ungdom i alderen 13-18 år har deltatt i organisert idrett i løpet av livet. Med dette er idretten den fritidsaktiviteten som aktiviserer desidert flest ungdom. Dette gir mange positive ringvirkninger.

Med så mange deltakere er idretten en unik arena for å fange opp ungdom som har det vanskelig. Det kan gjelde ungdom i risikosonen når det gjelder egne veivalg, eller de som opplever vonde ting hjemme. Treningen, stevnet og sesongavslutningen eller sommerleiren er steder ungdommene fremdeles treffer og har mye kontakt med voksenpersoner utenom familien, noe som kan være avgjørende.

Alkovettorganisasjonen Av-og-til lanserer nå en idrettskampanje for å minne de voksne på hvor viktig idretten er for barn, og sette idrettslag og klubber i stand til å bli trygge klubber for barn og unge. I tillegg ønsker de å hjelpe voksne ressurspersoner med å fange opp og vite hva en skal gjøre hvis man er urolig for at et barn i klubben ikke har det bra hjemme.

 

Avgjørende med trygge voksne

Voksne har et ansvar for å sikre at idretten blir et fristed og et positivt avbrekk fra en vanskelig hverdag. På idrettsbanen skal ungdommene kunne puste ut og ha fri fra det som er vanskelig hjemme. Som foresatt, leder eller trener i et idrettslag er du en rollemodell når det kommer til alkoholbruk.

Norges Idrettsforbund har tydelige retningslinjer på at barn og unge under 18 år skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alderen.

Likevel er det mange klubber som sliter med alkohol i gråsoner knyttet til barneidretten, noe som kan skape utrygghet for barn og unge. For ungdom som vokser opp i et hjem med alkoholmisbruk, er det helt avgjørende å møte voksne som ser dem og er bevisste på den viktige rollen de har.

Avklar hva som er greit og ikke

Selv om det er stor enighet om at idretten skal være alkoholfri, er det gråsoner som kan være nyttige å avklare. Er det for eksempel greit å drikke alkohol når man reiser med idrettslaget i fritiden?

Det er lettere å unngå utfordringer knyttet til alkohol dersom klubben har retningslinjer. Samtidig blir det lettere å vite hvordan den typen hendelser skal håndteres dersom klubben har tydelige retningslinjer for hva som er greit og ikke greit, og hvordan eventuelle avvik skal håndteres.

Klubben kan få hjelp til å definere regler i Av-og-til’s verktøykasse for idrettslag.