Årsrapport fra Antidoping Norge

Publisert 28.05.2020

Antidoping Norge (ADNO) har publisert sin årsrapport for 2019. Årsrapporten er tilgjengelig for alle, viser bredden i ADNOs aktivitet, og tegner et bilde av et høyt aktivitetsnivå både innen forebyggende arbeid, samt innen kontroll og påtale.

Rapporten fra ADNO kan leses i sin helhet her.

Relevante tall for Norges Kampsportforbund

I ADNOs årsrapport fremgår følgende informasjon og tall vedrørende Norges Kampsportforbund:

  • I fjor gjennomførte 12835 utøvere Ren Utøver. Av disse kom 414 utøvere fra Norges Kampsportforbund. Fra mars 2019, når den nye modulen for Rent Idrettslag ble tilgjengelig, og ut 2019 har 295 klubber gjennomfør Rent Idrettslag. Av disse er 35 klubber fra Norges Kampsportforbund. Fordelingen mellom idrettene er: Wushu 1, taekwondo (WT) 3, karate 9, mens hele 22 ITF-taekwon-do-klubber hadde gjennomført.
  • I 2019 har Antidoping Norge 24 registrerte dopingsaker. Norges Kampsportforbund hadde ingen registrerte saker, og har ikke hatt registrerte dopingtilfeller siden 2009, når en dopingsak innen karate ble registrert.
  • Utøvere fra Norges Kampsportforbund ble i fjor testet 43 ganger. ADNO holdt i fjor tre foredrag for kampsportforbundet, hvor det deltok til sammen 135 utøvere. Alle seksjoner, grenkomiteer og klubber oppfordres til å invitere ADNO til samlinger, klubbkvelder og andre arrangement. Det gjøres oppmerksom på at ADNO kan stille gratis på samlinger og besøke klubber for å holde foredrag.
  • Når det gjelder meldeplikt er det kun 130 toppidrettsutøvere som har meldeplikt hos ADNO. Av disse har Norges Kampsportforbund 1 utøver.

Forebyggende tiltak

Norges Kampsportforbund minner også om følgende: