Åpen informasjonstime september 2023

Publisert 29.09.2023

For å imøtekomme kampsport-miljøets informasjonsbehov rundt hva som skjer i NKF introduserer vi vår første av mange åpne timer med Generalsekretær Kim Eilertsen.

Denne første utgaven er publisert på YouTube. Fremover vil åpen time holdes over Teams, der deltakerne også kan stille spørsmål underveis.

Åpen infotime september 2023

Emne: