Antidoping: Foredrag for trenere

Publisert 25.11.2020

Antidoping Norge gjentar suksessen fra våren og arrangerer nye nettforedrag for trenere. Det kan være mange spørsmål rundt doping, som det er vanskelig for deg som trener eller leder å svare på. I desember holder ADNO flere nettforedrag som tar for seg antidopingrelaterte temaer i idretten.

Det kan gjøre deg bedre rustet til å møte utøverne dine i viktige samtaler om doping og antidopingarbeid. Noen av temaene er repriser fra tidligere webinarer, mens andre temaer er nye. Foredragene har en varighet på om lag 30min. I etterkant får du mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderen.

Antidoping 101 – hva bør trenere vite?

Dette webinaret passer for ALLE trenere i idretten og gir en grunnleggende innføring i antidoping fra et trenerperspektiv. Vi ser på hvem som bruker doping i norsk idrett i dag, motivasjon for bruk, risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer og hvilke verktøy idretten kan ta i bruk.

Kosttilskudd – en risiko for doping?

Kosttilskudd er et tema som vekker mange spørsmål hos både utøvere og trenere vi møter. Kan kosttilskudd føre til positiv dopingprøve? Har forskjellige produkter forskjellig risiko? Og finnes det «trygge» produkter? Vi tar for oss de spørsmålene vi oftest får fra idretten om dette emnet.

Hva gjør vi ved mistanke?

Hva kan vi gjøre hvis vi mistenker dopingbruk i idretten? Hvem kan man snakke med? Hvor henvender man seg? Og hva hvis man mistenker bruk blant sine egne utøvere? Det kan være vanskelig å vite hvordan man kan ta tak i mistanken. Det vil du få svar på i dette webinaret.

Treneren – idrettens viktigste forebygger?

Hvilken rolle kan treneren spille i det forebyggende antidopingarbeidet? Som trener kan du ha en unik mulighet til å påvirke dine utøvere, og deres holdninger til doping. Men hva kan man gjøre, og hvor skal man begynne? Vi ser på virkemidler en trener kan benytte i sitt holdningsskapende arbeid. Webinaret passer for deg som er trener for ungdom eller voksne.