Ansvar og støtte

Publisert 13.01.2016
Redigert 09.07.2018

Hvem har ansvar for hva?

Ansvaret for paraidretten er fordelt på de forskjellige organisasjonsleddene i idretten. Idrettsforbundet har det øverste ansvaret, og arbeider med den politiske siden. De jobber mot kulturdepartementet for økonomisk støtte og med generell politisk påvirkning. Særforbundene, altså kampsportforbundet i dette tilfellet, har det faglige ansvaret. Kampsportforbundet sørger for kompetanse og støtte til klubbene. Det skjer gjennom faglige ressurser, kartlegging, klassifisering og trenerutdanning. Hos klubbene ligger ansvaret for aktiviteten. Det er her treningene arrangeres og den praktiske jobben gjøres. Klubbene er som ellers i idretten kjernen i det hele. Klubbene plikter å ta imot alle medlemmer uten å diskriminere. Et tilbud er et tilbud for alle, mens en klubb uten kapasitet er en klubb uten kapasitet for noen.

Støtte og medspillere

Støtte

Den generelle støtten skjer gjennom fordelingen av lokale aktivitetsmidler (LAM). Ved samordnet rapportering skal antall medlemmer i klubben med behov for ekstra tilrettelegging rapporteres. Denne rapporteringen utløser ekstra støtte i fordelingen av LAM i klubbens idrettsråd. Det stilles ikke krav til diagnose eller annen form for dokumentasjon. Det oppfordres selvfølgelig fortsatt til edruelighet og en ærlig rapportering. Eksempelvis er et medlem med ADHD, eller som man antar at har en diagnose på grunn av behovet for ekstra fokus og oppfølging like aktuelt å registrere som et medlem i rullestol. En manglende finger trenger ikke kreve ekstra tilpassing, men om det allikevel er tilfellet skal det rapporteres. På den måten får klubben både støtte den har krav på, og overliggende ledd får verdifull informasjon for sitt videre arbeid.

Medspillere

Det er viktig å dra nytte av medspillere i idretten og spesielt ved et felt hvor det varierer hvor mye fokus man får gitt. Medspillere kommer i mange former og kan innebære både hjelp til rekruttering, faglig kompetanse og økonomisk støtte eller råd. Vi har forsøkt å liste opp noen som kan være til hjelp forbi overliggende organisasjonsledd: