MMA: Fullkontaktsøknad avslått hos godkjenningsnemnda

Publisert 05.09.2022

Mixed Martial Arts-komitéen gledet seg stort til å endelig kunne arrangere et fullkontaktstevne og hadde planlagt et arrangement i Oslo for å markere den historiske begivenheten. Etter avslag på søknaden til godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout, må dessverre MMA-miljøet vente litt til.

I sitt vedtak legger godkjenningsnemnda vekt på at MMA-regelverket også tillater stranguleringer (kvelning) i tillegg til støt mot hodet og skriver følgende i vedtaket, datert 31. august 2022:

«Nemnda mener at en kombinasjon av kampteknikker som tillates i kampreglementet ikke er bevist å være like lite skadelig som eksempelvis støt mot hodet alene. Nemnda er derfor i tvil om omsøkt kampaktivitet i tilstrekkelig grad ivaretar utøvernes helse og sikkerhet, og kan derfor ikke godkjenne aktiviteten. Dette begrunnes også med nemndas forsiktighetsprinsipp sett hen til mulige skadevirkninger for utøverne.»

Søknaden og avslaget vil i sin helhet publiseres på regjeringens nettside.

Skuffet, men optimist

Daniel Rød i kampsportforbundets MMA-komité mottok avslaget med skuffelse, men ser samtidig at MMA blir tatt seriøst av nemnda som har vært åpne for dialog gjennom søknadsprosessen.

– At avslaget til slutt skulle stå på punktet om kvelning kom som en overraskelse og er noe vi må lære av. Det blir nå viktig for oss å ha et godt samarbeid med godkjenningsnemnda slik at vi øker hverandres forståelse av hvilke kriterier som ligger til grunn i en slik søknad. Når vi i ettertid leser loven om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutforskriften), er det tydelig at det finnes en gråsone her da hjemmelen først og fremst har vært myntet på godkjenning av boksing og proffboksing. Loven i kombinasjon med godkjenningsnemndas forsiktighetsprinsipp gjør at vi ser hvordan de kom frem til dette avslaget.

Det blir nå viktig å jobbe politisk for å tydeliggjøre lovhjemmelen, slik at den også omfatter mer helhetlige kampaktiveter.

Videre gang

Gitt klagefristen og en sannsynlig sen avklaring, vil det omsøkte stevnet som skulle arrangeres i Oslo i oktober sannsynligvis bli avlyst.

Norges Kampsportforbund ved MMA-komitéen vil likevel påklage vedtaket innen 3 ukers-fristen og innhente medisinsk dokumentasjon på skadevirkninger ved kvelning fra andre idretter der dette er tillatt. Samtidig jobbes det med å få erfaringer og dokumentasjon rundt godkjenningsprosessen våre kollegaer i Sverige var gjennom overfor sine myndigheter.

– Gjennom å belyse de vitenskapelige fakta i saken, håper vi å få et svar fra nemnda på vår klage som gjør at videre saksgang for å få godkjenning blir konkretisert. Slik det ser ut nå, må vi legge ned en større politisk innsats for å klargjøre reglene rundt godkjenning av aktivitet som tillater knockout, sier Vegard Henriksen, arrangementssjef i Norges Kampsportforbund.

 

Kampsportforbundet vil legge ut fortløpende oppdateringer rundt klage på søknaden, men også det politiske arbeidet som sannsynligvis må legges ned. Har du innspill til denne prosessen, eller ønsker å bidra? Send oss en e-post til post@kampsport.no