Innsending av nyheter

Publisert 01.07.2011
Redigert 09.07.2018

NKF har fått nye websider der hver kampsport har sine nyheter. Vi trenger nyheter fra dere!

Nyheter kan omfatte en vellykket gradering, oppvisning i nærmiljøet, besøk av kjente i kampsporten, m.m. Skriv ned noen ord og send gjerne med bilder. Tekst og bilder sendes bjorn@kampsport.no