Forslag på kandidater til styret i fleridretts-seksjonen

Publisert 28.01.2020
Redigert 05.03.2020

Forbundstinget er berammet til 6.-7. juni 2020. Valgkomiteen i fleridrettsseksjonen, bestående av Kåre Jon Lund, Joakim Kosmo, Kine Skrimstad og Pascal Dominik Löhr, ønsker forslag på kandidater med engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge den idrettslige utviklingen innen fleridretts-seksjonens kampsporter; aikido, capoeira, kali, kendo og wushu. Vi ønsker spesielt forslag på ungdom/yngre voksne.

Dagens styre består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Oversikt over seksjonens styre finner du her.

Seksjonsstyrets oppgave er primært å organisere konkurranser, dommerkurs, rekruttere arrangører og funksjonærer samt følge opp de økonomiske forhold.

Nominer dine kandidater snarest

Hvis du kjenner noen som bør være med og styre dette arbeidet, vennligst send forslag på kandidater til valgkomiteen snarest. Forslag kan sendes til valg2020fleridrett@kampsport.no, eller via nedenstående skjema.

Kandidater må være over 15 år og tilsluttet medlemsklubb. Det er en fordel at kandidaten er forespurt, men ingen betingelse. Valgkomiteen følger opp kandidaten direkte.

Forslag på styrekandidater

Forslag på kandidater til seksjonsstyrer og forbundsstyret

  • Vennligst oppgi ditt navn
  • Vennligst oppgi din epost-adresse
  • Vennligst velg hvilket organ du ønsker å nominere kandidat til.
  • Vennligst oppgi fullt navn på din foreslåtte kandidat.