Forslag på kandidater til styret i fleridrettseksjonen

Publisert 04.12.2017

Forbundstinget er berammet til 26.-27. mai 2018. Valgkomiteen ønsker forslag på gode kandidater som har engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge den idrettslige utviklingen innen Fleridrettseksjonen med kampsportene aikido, capoeira, kali, kendo, og wushu. Vi ønsker spesielt forslag på ungdom/yngre voksne.

Dagens styre ser slik ut og alle står på valg for neste 2-årige tingperiode:

  • Styreleder Inger Wold Aikikan Oslo
  • Nestleder Kåre Jon Lund Bergen Kendo Klubb
  • Styremedlem Jacqueline von Arb Stavanger JuShinKan Aikido
  • Styremedlem Stian Aase Bergen Wushu klubb
  • Styremedlem Marie Nørvåg Kristiansand Kendo klubb
  • Varamedlem MiRee Abrahamsen Bergen Wushu klubb
  • Varamedlem Håkon Erikson OSI kendo

Seksjonsstyrets oppgave er å organisere konkurranser, dommerkurs og konkurransefrie tiltak (treningsleirer, seminarer, graderinger) via komiteer og frivillige, herunder drive rekruttering og utviklingsarbeid samt følge opp de økonomiske forhold.

Hvis du kjenner noen som bør være med og styre dette arbeidet, vennligst send forslag på kandidater til valgkomiteen innen 15. januar 2018: valg2018fleridrett@kampsport.no.

 Mer informasjon finner du i vedlagte brev fra valgkomiteen